Νέος πρόεδρος της MIG ο Παναγιώτης Θρουβάλας

Νέος πρόεδρος της MIG ο Παναγιώτης Θρουβάλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Λεκκάκο και εξέλεξε τον μέχρι σήμερα Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Θρουβάλα ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της MIG ο Παναγιώτης Θρουβάλας, που θεωρείται από την αγορά ένα από τα πιο έμπειρα και ικανά στελέχη. Χαρακτηρίζεται άνθρωπος με σφαιρική αντίληψη στα χρηματοοικονομικά, στις επενδύσεις και στην καθημερινή λειτουργία των εταιρειών του μεγάλου ομίλου, θεωρείται «αποτελεσματικός στα δύσκολα», καθώς έχει χειριστεί πολύπλοκες υποθέσεις που αφορούσαν εταιρείες της ΜIG αλλά και άλλων ομίλων στους οποίους διετέλεσε ανώτερο στέλεχος.

Η ανακοίνωση
Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 3.1.2018 o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σταύρος Λεκκάκος υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Λεκκάκο και εξέλεξε τον μέχρι σήμερα Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Θρουβάλα ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,

2. Μανώλης Ξανθάκης, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Αθανάσιος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,

4. Christophe Vivien, Εκτελεστικό Μέλος,

5. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9. Πέτρος Κατσούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

10. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.