Σε υψηλό 8,5 ετών ο δανεισμός επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ευρωζώνη

Σε υψηλό 8,5 ετών ο δανεισμός επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο εταιρικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 3,1% τον Νοεμβριο, ενώ στα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2,8%.

Υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 8,5 ετών κατέγραψε η αύξηση των τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά της ευρωζώνης, με βάση τηνΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο εταιρικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 3,1% τον Νοεμβριο, ενώστα νοικοκυριάαυξήθηκε κατά 2,8%.