Χρηματοδότηση σε ΜμΕ με την επέκταση της συμφωνίας Alpha Bank - ΕΤαΕ

 Χρηματοδότηση σε ΜμΕ με την επέκταση της συμφωνίας Alpha Bank - ΕΤαΕ

Mε την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, τετραπλασιάζοντας τα κεφάλαια που προτίθεται να χορηγήσει σε ΜμΕ

Σε 200 εκατ. ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική χρηματοδότηση της Alpha Βank προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω του εγγυοδοτικού προγράμματος "COSME”, μετά την επέκταση της αρχικής συμφωνίας κατά Ευρώ 150 εκατ., την οποία υπέγραψαν η Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.).

Mε την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, τετραπλασιάζοντας τα κεφάλαια που προτίθεται να χορηγήσει σε ΜμΕ, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "COSME”, η Alpha Bank εξακολουθεί να παρέχει χρηματοδότηση προς τις επιλέξιμες ΜμΕ, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και στην κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαια κινήσεως, με μειωμένες εξασφαλίσεις και επιπλέον προνομιακούς όρους τιμολογήσεως.

Το πρόγραμμα "COSME”, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων -με έμφαση στις ΜμΕ-, καλύπτει την περίοδο 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό Ευρώ 2,3 δισ. και έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ στη χρηματοδότηση. Ειδικότερα, το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή Μηχανισμού Εγγυήσεως Δανείων (Loan Guarantee Facility) του "COSME”, προβλέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν αυτά να παρέχουν αυξημένη χρηματοδότηση προς τις ΜμΕ, με μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων.

Η εν λόγω χρηματοδότηση καθίσταται δυνατή χάρη στην εγγύηση που παρέχεται από τo "COSME” και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ") που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα "COSME”, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr.