Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα λειτουργούν κανονικά στη Βρετανία μετά το Brexit

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα λειτουργούν κανονικά στη Βρετανία μετά το Brexit

Πάνω από 100 τράπεζες που λειτουργούν στο Λονδίνο είναι καταστήματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Βρετανία θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές τράπεζες να λειτουργούν κανονικά στη χώρα μετά το Brexit
Η Τράπεζα της Αγγλίας θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές τράπεζες να συνεχίσουν να πουλούν τις υπηρεσίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να χρειαστεί να συστήσουν δαπανηρές θυγατρικές μετά το Brexit, όπως μετέδωσε σήμερα το BBC.

Η απόφαση, εάν επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες που προσφέρουν τις λεγόμενες υπηρεσίες χονδρικής τραπεζικής (wholesale) δεν θα αντιμετωπίσουν νέα εμπόδια στη λειτουργία τους στο Λονδίνο, το οποίο ανταγωνίζεται τη Νέα Υόρκη για τον τίτλο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Αγγλίας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να δημοσιοποιήσει τη στάση της σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εποπτεία των ξένων τραπεζών αργότερα σήμερα.

Η πρόταση της Τράπεζας της Αγγλίας θα αποτελούσε ένδειξη καλής θέλησης από τη Βρετανία στις συνομιλίες για το Brexit και μια προσπάθεια να διατηρηθεί η θέση του Λονδίνου ως χρηματοπιστωτικού κέντρο που φιλοξενεί τις περισσότερες τράπεζες από οποιαδήποτε άλλο.

Πάνω από 100 τράπεζες που λειτουργούν στο Λονδίνο είναι καταστήματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Επί του παρόντος, λειτουργούν στη Βρετανία βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων «διαβατηρίου», που αναμένεται να λήξουν με την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ τον Μάρτιο του 2019.