Τράπεζες: Η μάχη κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών αποδίδει

Τράπεζες: Η μάχη κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών αποδίδει

Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, όπως επισήμαναν οι Διοικήσεις των τραπεζών, έχοντας σήμερα πλήρη και σε βάθος γνώση των χαρτοφυλακίων τους, είναι σε θέση να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες, ενώ διαπιστώνουν ότι οι σχετικές προσπάθειες έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν.

Την αποφασιστικότητά τους να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο των στρατηγικών κακοπληρωτών, δηλαδή εκείνων των δανειοληπτών που διαθέτουν μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία και δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν στο τραπεζικό σύστημα, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται για τις ίδιες τις τράπεζες, αλλά και όσους αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα, εξέφρασαν οι Διοικήσεις των τραπεζών, στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στην συνάντηση που είχαν σήμερα. Επισήμαναν μάλιστα ότι οι σχετικές προσπάθειες αποδίδουν ήδη αποτελέσματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από μέρους των τραπεζών, οι εκπρόσωποι των τραπεζών τόνισαν, ότι το τραπεζικό σύστημα έχει πλήρη επίγνωση της κοινωνικής του ευθύνης, της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αλλά και της ζωτικής σημασίας του κοινωνικού αγαθού της χρηματοπιστωτικής πίστης για την σταθερότητα της οικονομικής δραστηριότητας.

Για τον λόγο αυτό, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, επισήμαναν οι Διοικήσεις των τραπεζών, έχοντας σήμερα πλήρη και σε βάθος γνώση των χαρτοφυλακίων τους, είναι σε θέση να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες, ενώ διαπιστώνουν ότι οι σχετικές προσπάθειες έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες ανέφεραν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι εφαρμόζουν πιστά τις δεσμεύσεις τους έναντι των εποπτικών αρχών και σέβονται τους ελληνικούς νόμους και τις δικαστικές αποφάσεις

«Ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή στις ευπαθείς ομάδες»

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή τις περιπτώσεις που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και εξαντλούν κάθε περιθώριο προσφοράς ευνοϊκών και βιώσιμων ρυθμίσεων, που θα επιτρέψουν, ιδίως στους οικονομικά ασθενέστερους, την διατήρηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Σήμερα υπάρχει πληθώρα τραπεζικών προϊόντων που προσφέρουν, σε κάθε συνεργάσιμο δανειολήπτη, μακροπρόθεσμη λύση.

Οι πλειστηριασμοί, όπως αναφέρουν οι τράπεζες, είναι ένα αναγκαίο μέσο και η μόνη δυνατότητα που παρέχεται, ως έσχατη λύση απέναντι στους αδιάφορους δανειολήπτες, ιδίως τους κακοπληρωτές που έχουν και δεν πληρώνουν.

Όπως επισημαίνουν οι τράπεζες, μέχρι την διεξαγωγή κάθε πλειστηριασμού, περνάει πάντα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και κανένας δεν αιφνιδιάζεται. Η μετάβαση σε ένα σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, δεν θα πρέπει να εμποδίσει την ομαλή συνέχιση των διαδικασιών που έχουν ξεκινήσει.

Επίσης, οι τράπεζες διαπιστώνουν με ικανοποίηση, ότι η έναρξη της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ανάγκασε πολλούς από τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές να εμφανιστούν και να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους.

Τα τραπεζικά στελέχη επισήμαναν ακόμα, ότι οι τράπεζες προχωρούν σε συνεχή βάση σε ρυθμίσεις μεγάλου αριθμού δανειοληπτών που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων τους, έχοντας οργανώσει με συστηματικό τρόπο και σχέδιο, τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία και σε ανοικτή επικοινωνία με τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα.