Σε σταυροδρόμι σοβαρών προκλήσεων οι τράπεζες

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το μεγάλο στοίχημα των stress tests, ωστόσο οι δοκιμασίες δεν τελειώνουν τον Φεβρουάριο

Σε σταυροδρόμι σοβαρών προκλήσεων οι τράπεζες

Τα stress tests που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον ερχόμενο Φεβρουάριο θεωρούν ως το μεγαλύτερο «στοίχημα» που καλούνται να κερδίσουν οι Έλληνες τραπεζίτες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα υπάρξουν «δυσάρεστες εκπλήξεις» και «συστημικές διαταραχές» από αυτά. Και αυτό γιατί η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στον κλάδο δείχνει να βελτιώνεται σημαντικά. Οι τράπεζες επιστρέφουν σε οργανική κερδοφορία,  οι καταθέσεις επανέρχονται σταδιακά αλλά σταθερά και οι στόχοι που έχουν τεθεί για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων  φαίνεται να επιτυγχάνονται, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις εγχώριες  συστημικές τράπεζες.

Όλα αυτά προέκυψαν από τις ομιλίες των ελλήνων τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, στο οποίο παρευρέθηκαν και διεθνείς fund managers, που έχουν σημαντική παρουσία στον ελληνικό τραπεζικό και επιχειρηματικό χάρτη. Ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ν. Καραμούζης υπογράμμισε πως «το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις.

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας» ανέφερε χαρακτηριστικά

«Ωστόσο», πρόσθεσε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντέλο».Ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε στην βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου 4.2 δισ. ευρώ σε ετησιοποιημένη βάση) η οποία αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους.

«Νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα», κατέληξε ο επικεφαλής της Eurobank.

ΜΕΓΑΛΟΥ

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου σε παρέμβαση του στην ίδια εκδήλωση υπογράμμισε πως « οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόμενης εξομάλυνσης, με σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούμενη, με τις τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να μειώνουν τη χρηματοδότησή τους μέσω Ευρωσυστήματος».

Οι θετικές αυτές εξελίξεις επετεύχθησαν σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου λόγω της πολιτικής σταθερότητας, της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών ομάδων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Οι προκλήσεις παραμένουν, με τη μορφή των επερχόμενων κανονιστικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα αποεπενδύσεων μη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της οικονομίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σημείο από την έναρξη της κρίσης», συμπλήρωσε.

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Για ορατά σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας έκανε λόγο στο συνέδριο της Capital Link o διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, «Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηματοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων μέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιμάκωση των προβλέψεων», ανέφερε. Σύμφωνα με τον κ. Φραγκιαδάκη «το τραπεζικό σύστημα έχει διανύσει μια πορεία ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία του κλάδου έως τώρα».

Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας