Δραστικές στρατηγικές για τα κόκκινα δάνεια βιώσιμων από τις τράπεζες

Δραστικές στρατηγικές για τα κόκκινα δάνεια βιώσιμων από τις τράπεζες

Στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, επίσης, η κρίση ήταν πολύ πιο σοβαρή: 12 τράπεζες οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση, διενεργήθηκαν έλεγχοι ποιότητας ενεργητικού (AQRs) και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δημιουργώντας αυξημένη αβεβαιότητα στους συμμετέχοντες στις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών. Όλα τα παραπάνω αποτυπώθηκαν σε αύξηση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

«Η περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελλάδας είναι μακράν η δυσκολότερη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα απαιτήσει χρόνο και προσπάθεια από όλες τις πλευρές για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Οι τράπεζες έχουν μπροστά τους πολύ φιλόδοξους στόχους μείωσης των NPEs να υλοποιήσουν και θα εφαρμόσουν πολύ πιο δραστικές στρατηγικές, αλλά μόνο σε βιώσιμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις» τονίζει μεταξύ των άλλων σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Κεφάλαιο» ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής της Piraeus Legacy Unit.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο κ. Γεωργακόπουλος «η περίπτωση της Ελλάδας, δεν είναι συγκρίσιμη με άλλες χώρες που αντιμετώπισαν επίσης το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ελληνική κρίση ήταν βαθύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 30% ήταν άνευ προηγουμένου, η ανεργία άγγιξε το 25%, όταν, π.χ., στην Πορτογαλία ή στην Ιρλανδία η κορύφωσή της δεν ξεπέρασε το 15%, η ύφεση ήταν βαθιά και διπλή (double dip) εξαιτίας της πολιτικής κρίσης και της αβεβαιότητας, που κατέστησαν την Ελλάδα μοναδική περίπτωση, επισημαίνει.

Στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, επίσης, η κρίση ήταν πολύ πιο σοβαρή: 12 τράπεζες οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση, διενεργήθηκαν έλεγχοι ποιότητας ενεργητικού (AQRs) και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δημιουργώντας αυξημένη αβεβαιότητα στους συμμετέχοντες στις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών. Όλα τα παραπάνω αποτυπώθηκαν σε αύξηση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες στις οποίες επιβλήθηκαν capital controls, έχουν δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω του 45%, όταν η επόμενη ομάδα ευρωπαϊκών χωρών με το μεγαλύτερο πρόβλημα μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει δείκτες NPEs στο 10%-20%» αναφέρει επίσης το ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς.