Ο Κώστας Μιχαηλίδης νέος Πρόεδρος στην ΕΤE

Διαθέτει εμπειρία 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο

Ο Κώστας Μιχαηλίδης νέος Πρόεδρος στην ΕΤE

O Κώστας Μιχαήλιδης θα αναλάβει νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας από την 1η Ιανουαρίου 2018 μετά την αποχώρηση του σημερινού προέδρου, Παναγιώτη Θωμόπουλου.

O Κώστας Μιχαήλιδης θα αναλάβει νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας από την 1η Ιανουαρίου 2018 μετά την αποχώρηση του σημερινού προέδρου, Παναγιώτη Θωμόπουλου.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Κώστα Μιχαηλίδη ως νέου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διαδεχθεί τον νυν Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Θωμόπουλο από την 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα την Πολιτική Διαδοχής μελών Δ.Σ. και Ανώτατων Στελεχών της Τράπεζας.

Ο κ. Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία πλέον των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας αναλάβει ανώτατες θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.