Ποια δάνεια «ξεφορτώνονται» οι τράπεζες

Αγώνας για να μειωθούν σε ξένες εταιρείες  

Ποια δάνεια «ξεφορτώνονται» οι τράπεζες

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις πωλήσεις των «κόκκινων» δανείων σε τρίτες εταιρείες. Μετά τα στεγαστικά τα επόμενα που παίρνουν σειρά είναι τα μικρά επιχειρηματικά δάνεια.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έως τον Μάρτιο θα έχουν πουλήσει τόσο τα καταναλωτικά όσο και τις πιστωτικές κάρτες χωρίς εξασφαλίσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα Eurobank που πούλησε πρόσφατα πακέτο αξίας 1,5 δισ. ευρώ στην εταιρεία Intrum, μόλις στο 3% της αξίας τους.

Οι υπόλοιπες τράπεζες, Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank, έχουν ήδη έτοιμα τα πακέτα των προς πώληση κόκκινων δανείων και για μήνες περίμεναν να ολοκληρώσει τη συναλλαγή η Eurobank, προκειμένου αφενός να ανοίξει η αγορά, αφετέρου να διαμορφωθούν οι τιμές.

Η επόμενη κατηγορία δανείων που θα πωληθούν σε «πακέτα» είναι τα μικρά επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία διακρίνονται σε εκείνα που καλύπτονται από εξασφαλίσεις και σε εκείνα που δεν καλύπτονται.

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν συμφωνήσει οι ελληνικές τράπεζες με τον SSM, τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 22,6 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2019 –ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 της συνολικής αξίας των NPEs που ανέρχεται στα 102 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία β’ τριμήνου.

Συνολικά, τον Ιούνιο του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονταν σε 61,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 26,3 δισ. ευρώ αφορούσαν δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 16,6 δισ. ευρώ δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι τράπεζες, πάντως, εμφανίζονται αισιόδοξες όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων για το 2017, αναγνωρίζουν ωστόσο ότι ο στόχος της μείωσης των επισφαλειών κατά 40 δισ. ευρώ την επόμενη διετία είναι εξαιρετικά φιλόδοξος.