Στις αγορές βγήκε η Εθνική τράπεζα

Το ύψος του ομολόγου θα είναι 500 εκατ. ευρώ και η διάρκειά του τριετής

Στις αγορές βγήκε η Εθνική τράπεζα

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ομολογιακού δανείου της Εθνικής τράπεζας. Το ύψος του ομολόγου θα είναι 500 εκατ. ευρώ και η διάρκειά του τριετής. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα και το επιτόκιο που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί θα ανέρχεται στο 3%-3,35%.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η τράπεζες Goldman Sachs, Merrill Lynch, HSBC, RBS, Deutsche Bank και συνανάδοχος η Commerce Bank.

Τα κεφάλαια από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του ELA, καθώς στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι ο μηδενισμός του δανεισμού από τον μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας στα τέλη του 2017 με αρχές του 2018.

Σημειώνεται ότι η Εθνική τράπεζα έχει θέσει "την επιστροφή σε μια πιο ήπια δραστηριότητα στις αγορές” μεταξύ των στρατηγικών της στόχων σε μια εταιρική αναθεώρηση στις αρχές του έτους.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Εθνικής έχει θέσει ως στόχο η τράπεζα να είναι η πρώτη τράπεζα μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα απεξαρτηθεί από τον μηχανισμό της έκτακτης ρευστότητας του ELA . Εκτιμάται ότι μέσα στους επόμενους μήνες η ρευστότητα της ΕΤΕ θα έχει υπερβεί τα 2 δις ευρώ αφού αναμένεται να εισπράξει τα σχετικά τιμήματα από τις πωλήσεις των θυγατρικών της σε Ρουμανία και Νότια Αφρική καθώς και από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Υπενθυμίζεται ότι και η διοίκηση της Alpha Bank έχει ανακοινώσει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι η Τράπεζα πρόκειται να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ , ενώ σε ανάλογη κίνηση αναμένεται να προχωρήσει και η Eurobank.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα καλυμμένων ομολόγων της ΕΚΤ περιλαμβάνει απαλλαγή από την αξιολόγηση για τις ελληνικές και κυπριακές εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.