Η «προφητεία» του οίκου Moody’s για τις ελληνικές τράπεζες

Τι προβλέπουν στελέχη ενόψει των νέων stress tests

Η «προφητεία» του οίκου Moody’s για τις ελληνικές τράπεζες

Αισιόδοξος για το μέλλον των ελληνικών τραπεζών εμφανίζεται ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moodys, παρά την έντονη φημολογία και τον προβληματισμό που έχει δημιουργήσει η πρόωρη διενέργεια  ελέγχων από την ΕΚΤ, αλλά και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην επίλυση του σημαντικού προβλήματος μείωσης των κόκκινων δανείων.

Ο Moody’s θεωρεί ότι οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι διαχειρίσιμες και όχι ικανές να προκαλέσουν κάποιο σημαντικό πλήγμα στην κεφαλαιακή τους επάρκεια. Καθοριστικό ρόλο σύμφωνα με τον οίκο έπαιξαν τα stress test του 2015, τα οποία έλαβαν υπόψη τους το δυσμενές σενάριο για την ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα, σήμερα που οι μακροοικονομικές συνθήκες είναι σαφώς βελτιωμένες σε σχέση τις προβλέψεις εκείνης της περιόδου, οι ελληνικές τράπεζες να έχουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη. Ο οίκος, μέσω του κ. Νώντα Νικολαϊδη, αναλυτή και υπέυθυνου για τις ελληνικές τράπεζες, στην παρέμβαση του μέσω του moneypro, υποστηρίζει ότι το μόνο «αγκάθι» που εντοπίζει ο οίκος είναι η ποιότητα του κεφαλαίου των τραπεζών υπό τη μορφή αναβαλλόμενης φορολογίας (DTAs), λόγω της πολύ χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης της κυβέρνησης (Caa2). Μας επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αναγνωρίζει τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν οι Ελληνικές Τράπεζες, που τους προσδίδει σημαντικό μαξιλάρι για απορρόφηση των κραδασμών που θα επιφέρει ένας αριθμός εξελίξεων και γεγονότων τους επόμενους 12-18 μήνες. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν ένα μέσο όρο πρωτοβάθμιων εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών (fully loaded common equity Tier 1 – CET1) της τάξης του 16,3%, που συνεπάγεται σε κεφάλαια της τάξης των 15 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από την απαίτηση για 8% CET1. Αυτό το κεφαλαιακό ρυθμιστικό απόθεμα είναι πολύ σημαντικό για την βιωσιμότητα των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες εξελίξεις σε σχέση με τους επερχόμενους ρυθμιστικούς ελέγχους και τους κινδύνους που απορρέουν από το σοβαρό πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ). Κάτω από το βασικό της σενάριο, ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι οι προκλήσεις που αναφέρονται πιο κάτω θα είναι διαχειρίσιμες για τις τράπεζες χωρίς να προκαλέσουν κάποιο σημαντικό πλήγμα στην κεφαλαιακή τους επάρκεια».

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν τις ακόλουθες μεγάλες προκλήσεις κατά τους προσεχείς μήνες:

1) Η ανασκόπηση προβληματικών δανείων από τον SSM (Troubled Asset Review - TAR), οποία επικεντρώνονται σε ένα δείγμα του χαρτοφυλακίου, και πιθανόν να έχει μικρές αρνητικές επιπτώσεις στα κεφαλαία των τραπεζών μέσω επιπρόσθετων προβλέψεων που μπορεί να προκύψουν. Αυτή η άσκηση διεξάγεται και συνεχίζεται για την Alpha και την Εθνική και θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα για την Eurobank και Πειραιώς.

2) Η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018, μεταβολή η οποία είναι πιθανό να αυξήσει τα επίπεδα κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις, οι οποίες όμως δεν θα περάσουν από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ενώ ο αντίκτυπος στα κεφάλαια των τραπεζών θα κατανεμηθεί σταδιακά μέσα σε 5 έτη.

3) Τα stress-test της EBA για το 2018, τα οποία θα προηγηθούν για τις Ελληνικές τράπεζες με τα αποτελέσματα να αναμένονται το καλοκαίρι του επόμενου έτους (Μάιο/Ιούνιο σύμφωνα με πρόσφατο σχόλιο του προέδρου της ΕΚΤ). Παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλήρης εικόνα ως προς το μέτρο σύγκρισης των κεφαλαίων που θα πρέπει να έχουν οι τράπεζες, ο οίκος σημειώνει ότι τα τελευταία stress-test του 2015 έγιναν κάτω από υποθέσεις χειρότερου οικονομικού κλίματος σε σχέση με την σημερινή πραγματικότητα.

4) Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει επίσης μικρή επίπτωση από την επερχόμενη οδηγία της ΕΚΤ για τον σχηματισμό προβλέψεων, καθώς θα αφορά μόνο σε δάνεια που καθίστανται προβληματικά μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και όχι για τα υφιστάμενα ΜΕΧ. Για τα δάνεια που δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις, οι τράπεζες καλούνται να σχηματίζουν πρόβλεψη ίση με την αξία του δανείου εντός διετίας, ενώ για όσα διαθέτουν εξασφαλίσεις, ορίζεται ως χρονικός ορίζοντας τα επτά χρόνια.

Ο Moody’s σημειώνει ότι θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (αρνητικό σχηματισμό ΜΕΧ) και στα επίπεδα κεφαλαίου που αναμένεται να υποστηριχθούν από χαμηλότερα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (RWA), καθώς οι τράπεζες αναμένεται να συνεχίσουν την πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και ΜΕΧ. Τέλος, ο οίκος κάνει αναφορά στα χαμηλής ποιότητας κεφάλαια των τραπεζών, λόγω των υψηλών επιπέδων αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από το κράτος (DTC - βλέπε πίνακα πιο κάτω), το οποίο έχει πολύ χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα και διαβάθμιση (Caa2 με θετική προοπτική).

Πηγή: Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας