Κουρέματα 3,3 δις. ευρώ σώζουν τους στόχους για τα κόκκινα δάνεια

Μεγάλο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων –διαγραφές στα επιχειρηματικά και στα καταναλωτικά.

Κουρέματα 3,3 δις. ευρώ σώζουν τους στόχους για τα κόκκινα δάνεια

Μπορεί να είμαστε εντός… τροχιάς όμως τα στοιχεία αποπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε η ΤτΕ, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 2,0% και 3,2% συγκριτικά με το τέλος του Μαρτίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα, αγγίζοντας τα 102,9 δισεκ. Ευρώ. Ωστόσο: «Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) παρέμεινε σε επίπεδα άνω του 2%, ξεπερνώντας το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) και καθιστώντας τις εκτεταμένες διαγραφές δανείων το σημαντικότερο μέσο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων». Κοινώς, στο 2ο τρίμηνο έγινε της… διαγραφής (ή αλλιώς του κουρέματος) προκειμένου να παραμείνουν οι τράπεζες εντός των στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές.

Οι διαγραφές δανείων ανήλθαν σε €1,9 δισεκ. για το δεύτερο τρίμηνο, αγγίζοντας τα €3,3 δισεκ. για το πρώτο μισό του έτους. Σύμφωνα με την ΤτΕ παρατηρήθηκαν σημαντικές «εισροές» (δηλαδή αυξήσεις) μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. Πολλοί είναι οι δανειολήπτες που περιμένουν να… σωθούν από το νέο νομοθετικό πλαίσιο όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά στοιχεία: Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των ΜΕΑ που τελεί σε καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία. Στο σύνολο των χαρτοφυλακίων το 15% των ΜΕΑ τελεί υπό καθεστώς αίτησης για υπαγωγή σε νομική προστασία, ενώ στο στεγαστικό το ποσοστό ξεπερνά το 30%

Ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός στα περισσότερα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Ιουνίου του 2017, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 42,7% για το στεγαστικό, το 53,6% για το καταναλωτικό και το 44,4% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 67,8%).

Φυσικό αποτέλεσμα των διαγραφών, είναι να μειωθεί και το ποσοστό κάλυψης των υφιστάμενων δανείων από προβλέψεις (π.χ υποθήκες): Η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος έχει μειωθεί περαιτέρω, αγγίζοντας το 48,3% τον Ιούνιο του 2017, από 49,1% το Μάρτιο, κυρίως λόγω των εκτεταμένων διαγραφών της περιόδου. Εφόσον συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων (με ανώτατη αξία το υπόλοιπο του δανείου προ προβλέψεων απομείωσης), η κάλυψη των ΜΕΑ που επιτυγχάνεται είναι σχεδόν πλήρης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, εισπράξεις και μεταβιβάσεις δανείων.