Η «επανάσταση» των τραπεζών το φθινόπωρο

Σχεδιάζουν επιστροφή στις αγορές

Η «επανάσταση» των τραπεζών το φθινόπωρο

Μέσα στο φθινόπωρο οι τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε ομολογιακές εκδόσεις με στόχο είτε την ενίσχυση της ρευστότητας των κεφαλαίων τους.

Τις επικείμενες εκδόσεις δρομολογούν τόσο η έξοδος της χώρας στις αγορές στις 25 Ιουλίου με πενταετές ομόλογο και άντληση 3 δισ. ευρώ, όσο και οι ενισχυμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Η Eurobank στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να προχωρήσει σε έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα την έγκριση ομολογιακής έκδοσης για την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου.
Πρόκειται για δυνατότητα που δόθηκε στην τράπεζα (όπως και στην τράπεζα Αττικής για μετοχές ύψους 100 εκ. ευρώ) μέσω τροπολογίας που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, αξιοποιώντας το γεγονός πως από το 2018 οι προνομιούχες μετοχές παύουν να προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια.
Το κουπόνι της έκδοσης θα οριστεί στο 6,40%, ενώ το ύψος της έκδοσης θα είναι 950 εκατ. ευρώ, ισόποσο με τις προνομιούχες μετοχές που διατηρεί η Τράπεζα από την έκδοσή τους το 2008 στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης των τραπεζών του ν. Αλογοσκούφη.
Το ομόλογο αναμένεται να εκδοθεί τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια της Τράπεζας, ενισχύοντας τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η Εθνική Τράπεζα εξετάζει την έκδοση καλυμμένων ομολογιών (covered bonds) ως πρώτο βήμα για την επαναπρόσβαση στις αγορές εντός του τέταρτου τριμήνου του 2017 και σε ακριβή χρόνο που εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, δήλωσε αρμόδιο στέλεχος της τράπεζας στο Bloomberg.
Την έκδοση ομολογιών εξετάζουν η και η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας ανοικτή γραμμή με επενδυτές, ενώ η Alpha Bank έχει λάβει έγκριση για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμο σε μετοχές, ποσού ως 500 εκατ. ευρώ, με διάθεση διά ιδιωτικής τοποθέτησης.