Επιστροφή με ομόλογα ετοιμάζουν οι τράπεζες

Σταδιακή και η απεξάρτηση από τον ELA

Επιστροφή με ομόλογα ετοιμάζουν οι τράπεζες

Τις «μηχανές» στο φουλ έχουν βάλει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μια προσπάθεια α επιστρέψουν στις αγορές ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους καθώς και να μειώσουν την εξάρτηση από τον ELA. Την ίδια στιγμή η Citi σε νέο της report σημειώνει ότι οι αγορές είναι έτοιμες για το comeback των ελληνικών καλυμμένων ομολόγων μετά από πάνω από οκτώ χρόνια απουσίας δημόσιας προσφοράς.

Τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά μίας τέτοιας επιστροφής είναι το γεγονός ότι μία πιθανή νέα έκδοση θα οδηγήσει σε μία προσφορά καλυμμένου ομολόγου με το χαμηλότερο rating της πρόσφατης ιστορίας, σε επίπεδα αποδόσεων που τελευταία καταγράφηκαν το 2013 στην ισπανική αγορά καλυμμένων ομολόγων. Οπως εκτιμά η αμερικάνικη τράπεχα, τα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα θα αποδώσουν περισσότερες από 150 μονάδες βάσης σε σχέση με τα τουρκικά καλυμμένα ομόλογα.

Οι τράπεζες προετοιμάζονται για ομολογιακές εκδόσεις που μπορούν να φθάσουν συνολικά το 1,5 δισ. με 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Η Εθνική Τράπεζα εξετάζει την έκδοση καλυμμένων ομολογιώνως πρώτο βήμα για την επαναπρόσβαση στις αγορές εντός του τέταρτου τριμήνου του 2017 και σε ακριβή χρόνο που εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς.

Την έκδοση ομολογιών εξετάζουν η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας ανοικτή γραμμή με επενδυτές, ενώ η Alpha Bank έχει λάβει έγκριση για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμο σε μετοχές, ποσού ως 500 εκατ. ευρώ, με διάθεση διά ιδιωτικής τοποθέτησης. Το βήμα της εξόδου στις αγορές συνδέεται με το γενικότερο κλίμα, τόσο κυρίως στο εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σε έκδοση τίτλων που θα χρησιμεύσουν παράλληλα για ενίσχυση της ρευστότητας θα οδηγήσει τις τράπεζες και ο νέος εποπτικός κανόνας MREL, δηλαδή η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities).

Εκδόσεις όπως μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου δίνουν πρόσθετα κεφαλαιακά «μαξιλάρια», ενίσχυση της ρευστότητας και ευχέρεια προσαρμογής στο νέο εποπτικό πλαίσιο, σε μια περίοδο που δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Προς το παρόν, πάντως, οι τράπεζες βρίσκονται «δεμένες» στο άρμα του ELA, της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που διαθέτει ηΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία τους κοστίζει ακριβά στο 1,5%. Πρώτιστος στόχος είναι η άμεση απεξάρτησή τους.