Τι σημαίνει η πώληση δανείων σε funds

Τι σημαίνει η πώληση δανείων σε funds
Με νέου τύπου εταιρείες διαχείρισης των δανείων θα έχουν να κάνουν οι δανειολήπτες μετά την ψήφιση του νόμου που επιτρέπει στις τράπεζες να πωλούν τα κόκκινα δάνεια.

Οι τράπεζες μπορούν πλέον να πουλήσουν το σύνολο των κόκκινων δανείων που είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Οι εταιρείες που θα αγοράζουν τα δάνεια, θα πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. και να έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και να τηρούν των κώδικα δεοντολογίας

Αναγκαία προϋπόθεση για να μεταβιβαστούν «κόκκινα δάνεια» προς πώληση είναι, 12 μήνες πριν από την προσφορά του δανείου στην εταιρεία διαχείρισης, να έχουν προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο οφειλέτης δανειολήπτης και ο εγγυητής του δανείου να ρυθμίσουν την οφειλή. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται απαιτήσεις ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών μη συνεργάσιμων.

Από την στιγμή που η τράπεζα θα μεταβιβάσει στην εταιρεία διαχείρισης ένα δάνειο, θα παύει κάθε σχέση της με τον δανειολήπτη, ο οποίος πλέον θα έχει ως αντισυμβαλλόμενη την εταιρεία διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι θα οφείλει πλέον το δάνεια και θα υποχρεούται να ακολουθήσει τις επιλογές που θα συμφωνήσει με αυτήν για την ρύθμιση της οφειλής του.

Μέσω των πωλήσεων δανείων σε funds αναμένεται να αλλάξουν χέρια επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες φυσικών προσώπων.

Για τις περιπτώσεις διαχείρισης στεγαστικών δανείων που θα περιέλθουν στα χέρια των funds, τα τελευταία θα προτείνουν στον δανειολήπτη:

*Την αποπληρωμή του δανείου με κάποιο «κούρεμα»
*Τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στην εταιρεία διαχείρισης με παράλληλη διαγραφή του δανείου και με τη συμφωνία ότι ο δανειολήπτης θα μπορεί να μένει πλέον στο ακίνητο ως ενοικιαστής καταβάλλοντας ενοίκιο στην εταιρεία
*Τη μετακίνηση του δανειολήπτη σε άλλο μικρότερης αξίας ακίνητο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ