Ποια δάνεια ρυθμίζουν οι τράπεζες

Ποια δάνεια ρυθμίζουν οι τράπεζες
Ανοίγει ο δρόμος για επιθετικές διαγραφές «κόκκινων» δανείων σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών.

Η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις στο θέμα της αξιολόγησης οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των καθυστερήσεων τον Ιανουάριο, περαιτέρω αύξηση τον Φεβρουάριο, βελτίωση τον Μάρτιο και εκ νέου επιδείνωση τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον SSM, στο τέλος Μαρτίου τα NPEs θα πρέπει να είναι στα 105,2 δισ. ευρώ, δηλαδή υπάρχει το περιθώριο, λόγω της καλής επίδοσης του 2016, και να αυξήσουν τα υπόλοιπα και να παραμείνουν εντός στόχου.
Ο στόχος για τα NPLs ωστόσο, 74,7 δισ. ευρώ, είναι δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς εδώ το «μαξιλάρι» είναι πολύ μικρότερο, ενώ στο ξεκίνημα του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα NPLs αφορούν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ενώ τα NPEs περιλαμβάνουν τα NPLs καθώς και δάνεια που εμφάνισαν προβλήματα αποπληρωμής και έχουν ρυθμιστεί.
Οι τράπεζες, προκειμένου να πιάσουν ή να παραμείνουν κοντά στους στόχους, θα προxωρήσουν σε μεγαλύτερες διαγραφές από αυτές που προγραμμάτιζαν, τακτική όμως που είναι προσωρινή και δεν συνιστά ουσιαστική επίτευξη των στόχων.

Με τις αυξημένες διαγραφές του πρώτου τριμήνου οι τράπεζες απλώς αγοράζουν χρόνο, ελπίζοντας ότι κατά το υπόλοιπο της χρονιάς η κατάσταση θα εξομαλυνθεί πλήρως, οι ρυθμοί θα επιταχυνθούν και εντέλει θα πετύχουν και τους στόχους εισπράξεων, ρευστοποιήσεων κ.ά.

Την ίδια στιγμή οι τραπεζίτες εστιάζουν και στις λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και δευτερευόντως λύσεις οριστικής διευθέτησης.Οι τράπεζες θα προβούν σε κούρεμα οφειλών από στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση.

Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προβλέπουν: μείωση επιτοκίου, παράταση διαρκείας, «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, μερική διαγραφή οφειλής, λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης προβλέπουν μεταξύ άλλων: ολική διαγραφή οφειλής, πώληση οφειλή, πλειστηριασμό, εθελοντική παράδοση του ακινήτου, μετατροπή της δανειακής σύμβασης σε χρηματοδοτική μίσθωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ