Αποκαλύπτουμε την πρώτη τραπεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ακινήτων

Αποκαλύπτουμε την πρώτη τραπεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ακινήτων
Η πρώτη τραπεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ακινήτων είναι γεγονός και την αποκαλύπτει σήμερα το fpress.gr.

Ως γνωστόν, οι τραπεζίτες εδώ και καιρό καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες να ανταποκριθούν στις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε το κακό κλίμα που επικρατεί εδώ και καιρό στην οικονομία και που επιδείνωσε η καθυστέρηση της επίτευξης οριστικής συμφωνίας με τους δανειστές και το κλείσιμο της αξιολόγησης. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι και η αξιοποίηση των ακινήτων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια τους, τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα, απαξιώνονται, ενώ παράλληλα δημιουργούν επιπρόσθετα κόστη στις τράπεζες για τη συντήρηση τους. Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων προσεγγίζει τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι έτοιμο προς άμεση αξιοποίηση, αφού είναι νομικά «καθαρό», (ελεύθερο βαρών κλπ) και έχει περιέλθει στην κυριότητα των τραπεζών από υποθήκες επιχειρήσεων και ιδιωτών που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από θυγατρικές εταιρίες κ.α.
ΠΡΟΒΟΛΗ. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες, σαν αυτή που παρουσιάζει σήμερα το moneypro, θα αποτελέσουν έναν κόμβο προβολής των ακινήτων των τραπεζών, τα οποία διατίθενται προς πώληση, ενώ θα περιέχονται και όλα τα στοιχεία των ακινήτων δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή την δυνατότητα να τα επισκεφτεί και να τα αξιολογήσει. Την ίδια στιγμή η επίσπευση των πωλήσεων που θα επέλθει μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, είναι ικανή να απελευθερώσει σταδιακά ρευστότητα που θα διοχετεύεται στην χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω χορηγήσεων. Και αυτό γιατί θα δίνεται η δυνατότητα αγοράς ακινήτων σε όλους τους Έλληνες σε όλη τη χώρα, αλλά και σε πολίτες από όλες τις αγορές του πλανήτη, με απλές διαδικασίες και χωρίς τη μετακίνησή τους, με ένα κλικ στον υπολογιστή τους να έχουν πρόσβαση στην δημοπρασία. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακινήτων αποτελούν μια καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία για την πώληση ακινήτων η οποία έχει αποδειχθεί πως συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά ακινήτων, στον εξορθολογισμό και την σταθεροποίηση των τιμών, στην διαφάνεια και την απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Εντοπίζετε το ακίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας, κατεβάζετε το Πληροφοριακό Υλικό που παρέχεται στη σελίδα τους. Τα ακίνητα πωλούνται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οποιαδήποτε έξοδα αποπεράτωσης, επισκευής, ανακαίνισης κ.α. που τυχόν απαιτούνται, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια του "open day". Αν ωστόσο δεν επιθυμείτε να μπείτε στην διαδικασία της δημοπρασίας σας δίνεται η δυνατότητα να προβείτε σε αγορά του ακινήτου που σας ενδιαφέρει πριν από την έναρξη της δημοπρασίας στην τιμή «Αμεσης Αγοράς» που εμφανίζεται στη σελίδα του, πατώντας το κουμπί «Αγοράστε Τώρα». Σε αυτή την περίπτωση θα σας καλέσει εκπρόσωπος για να σας ζητήσει να υπογράψετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, σχέδιο του οποίου είναι αναρτημένο στη σελίδα του ακινήτου, και να καταβάλετε την προκαταβολή. Μόνο τότε το ακίνητο θα αφαιρεθεί από τη λίστα των ακινήτων προς δημοπρασία και θα εμφανίζεται με την ένδειξη «Υπό Πώληση».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη δημοπρασία, θα πρέπει να αιτηθείτε τη συμμετοχή σας πατώντας «Υποβολή αιτήματος συμμετοχής» σε οποιαδήποτε σελίδα ακινήτου. Μόλις η δημοπρασία ανοίξει μπορείτε να υποβάλετε προσφορά για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει ξεκινώντας από την «Τιμή εκκίνησης». Κάθε επόμενη προσφορά θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την «Τρέχουσα προσφορά» τουλάχιστον κατά το ποσό που έχει οριστεί ως «Βήμα προσφοράς» σε κάθε ακίνητο και εμφανίζεται κάτω από την «Τρέχουσα προσφορά». Εάν υπάρξουν προσφορές κατά τα τελευταία λεπτά της δημοπρασίας ενός ακινήτου, αυτή θα παραταθεί για μερικά ακόμη λεπτά. Η Τράπεζα έχει ορίσει μια Απαιτούμενη Τιμή πώλησης για κάθε ακίνητο και ως εκ τούτου, δύναται να αρνηθεί όποια πλειοδοτική προσφορά υπολείπεται αυτής. Οι Απαιτούμενες Τιμές πώλησης των ακινήτων δεν δημοσιεύονται. Προσφορές κοντά στην Τιμή εκκίνησης είναι πιθανόν να μην πληρούν την Απαιτούμενη Τιμή.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Αν είστε ο πλειοδότης, θα επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος όταν λήξει η δημοπρασία για να σας ενημερώσει εάν η προσφορά σας ήταν επιτυχής (δηλ. αν έχει επιτευχθεί η Απαιτούμενη Τιμή πώλησης). Θα σας ζητήσει να υπογράψετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και να καταβάλετε την προκαθορισμένη προκαταβολή, εντός 3 εργάσιμων ημερών. Ο δικηγόρος ή/και συμβολαιογράφος σας θα μπορέσει να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους για την ολοκλήρωση της αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ