Εισήγηση βόμβα στα θεμέλια της ΤτΕ για την Συνεταιριστική Δωδεκανήσου

Εισήγηση βόμβα στα θεμέλια της ΤτΕ για την Συνεταιριστική Δωδεκανήσου
Βόμβα στα θεμέλια της ΤτΕ, αλλά και συνολικά στο τραπεζικό σύστημα της χώρας αποτελεί η εισήγηση του εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση ανάκλησης της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Με βάση το εισηγητικό σημείωμα προτείνεται στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η ακύρωση τεσσάρων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που οδήγησαν στο «λουκέτο» την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, τη μεταφορά των καταθέσεων της στην Alpha bank και τη μεταβίβαση των δανείων της στην bad bank που διαχειρίζεται τα assets των υπό εκκαθάριση τραπεζών. Είναι προφανές ότι αν το ΣτΕ συμφωνήσει με την συγκεκριμένη εισήγηση, τότε θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου, αφού θα προκύψει αστική ευθύνη για την διοίκηση της ΤτΕ και το ελληνικό δημόσιο, η οποία θα έχει σίγουρα αποζημιωτικού χαρακτήρα συνέπειες, ίσως και ποινικές. Δεδομένη θεωρείται η προσφυγή των μεριδιούχων της Συνεταιριστικής για αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν, ενδεχομένως και η προσφυγή της Alpha bank λόγω των συνεπειών που ενδεχομένως θα προκύψουν αν υιοθετηθεί η συγκεκριμένη εισήγηση. Αξίζει ωστόσο να σημειωθούν δύο παράμετροι της υπόθεσης. Η πρώτη , σύμφωνα με εκτιμήσεις διακεκριμένων νομικών, είναι πρακτικά και τεχνικά αδύνατο να «αντιστραφεί» η πράξη. Δηλαδή να επαναλειτουργήσει η Τράπεζα Δωδεκανήσου. Η δεύτερη, είναι ότι ποτέ το ΣτΕ δεν έχει ακυρώσει απόφαση της ΤτΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, μεταξύ άλλων ο εισηγητής έχει λάβει γνώση και των ενεργειών που προηγήθηκαν της απόφασης της ΤτΕ, από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων. Για παράδειγμα δεν έχει απαντηθεί ακόμη το ερώτημα, πώς είχαν προηγηθεί της ανάκλησης της άδειας της Συνεταιριστικής, αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή επιτροπή να εγκρίνει την μεταφορά των καταθέσεων στην Alpha, όταν η διοίκηση της Δωδεκανησιακής τράπεζας είχε κληθεί από την αρμόδια αρχή, να βρει τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετώπιζε, δηλαδή εύρεση κεφαλαίων για να αποφευχθεί η εκκαθάριση. Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι αν και εφόσον ισχύει ότι η Alpha bank, με την προσθήκη των καταθέσεων της Συνεταιριστικής κάλυπτε τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως είχε προκύψει από τα stress tests που διενεργήθηκαν την επίμαχη περίοδο. Δηλαδή αν και εφόσον οι καταθέσεις της Συνεταιριστικής αποτέλεσαν σωσίβιο για την Alpha. Υποθέτω θα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Έχει όμως ενδιαφέρον και η επισήμανση που έγινε κατά τη συζήτηση από τον δικηγόρο του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, κ. Μαν. Α. Μπεντενιώτη, ο οποίος τόνισε μεταξύ των άλλων ότι οι εξελίξεις από τότε μέχρι σήμερα έχουν πανηγυρικά επιβεβαιώσει ότι η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι τραγικά εσφαλμένη.
Στο Εισηγητικό Σημείωμα του εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:
«Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία συμπληρώνεται με δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση ….. της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», τέθηκε το εν λόγω ίδρυμα σε ειδική εκκαθάριση και διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής του, …»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ