Οκτώ στα 10 ρυθμισμένα δάνεια χρειάζονται νέα ρύθμιση

Οκτώ στα 10 ρυθμισμένα δάνεια χρειάζονται νέα ρύθμιση
Νέο διακανονισμό απαιτούν πάλι οχτώ στα δέκα δάνεια που έχουν ήδη ρυθμιστεί, δεδομένου ότι δεν εξυπηρετούνται ξανά. Η συνεχής αβεβαιότητα και η παρατεταμένη ύφεση επιδεινώνει τις συνθήκες καθώς μειώνεται η εισπραξιμότητα και αυξάνεται η αδυναμία των δανειοληπτών.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 τα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. ευρώ, μετά τη μείωσή τους κατά 3,9 δισ. ευρώ το 2016, μεταβολή που προήλθε κυρίως από ρυθμισμένα δάνεια που «κοκκίνισαν» εκ νέου.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, που περιλαμβάνουν επιπλέον τα ρυθμισμένα δάνεια και όσα εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των τριών μηνών, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Στασιμότητα καταγράφηκε στις νέες διευθετήσεις οφειλών, καθώς η αγορά αναμένει την έναρξη εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού, το νομοσχέδιο του οποίου κατατέθηκε μεσοβδόμαδα στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως ο σχεδιασμός των τραπεζών προβλέπει για εφέτος ανάκτηση 7,9 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων. Αυτό θα γίνει κατά τα 2/5 με διαγραφές, κατά τα 2/5 μέσω επιτυχών αναδιαρθρώσεων και κατά το 1/5 με πωλήσεις χαρτοφυλακίων ή ενεχύρων σε τρίτους.

Το στίγμα της πορείας των NPLs έδωσε η Eurobank, η οποία άνοιξε την αυλαία των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων 2016. Η Eurobank, η οποία για πρώτη φορά είχε αρνητικό σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο δ΄ τρίμηνο του 2016 (τα νέα NPEs μειώθηκαν κατά 108 εκατ. ευρώ) και κατάφερε να εξυγιάνει το 40% των ρυθμισμένων δανείων της, στο α΄ τρίμηνο του 2017 παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό δημιουργίας νέων NPEs στα τελευταία πέντε τρίμηνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, επιβεβαιώνοντας επιδείνωση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων στο α΄ τρίμηνο του 2017, η οποία οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της στο "ξανακοκκίνισμα" ρυθμισμένων δανείων, κινήθηκαν και οι ενημερώσεις της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας προς τους ξένους αναλυτές.

Οι ελληνικές τράπεζες μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να λάβουν από την Τράπεζα της Ελλάδος τον έλεγχο επιδόσεων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Ο έλεγχος που θα αφορά τις επιδόσεις του προηγούμενου τριμήνου αναμένεται να είναι θετικός, με τις τράπεζες να βρίσκονται εντός στόχων για τα NPEs, καθώς και το δ΄ τρίμηνο του 2016 ήταν αποδοτικό από πλευράς μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων.

Η «μάχη» με τη μείωση των NPLs, δηλαδή των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αναμένεται να αποδειχθεί δυσκολότερη. Στον τομέα αυτό αναμένονται αστοχίες ακόμη και στον έλεγχο επιδόσεων του δ΄ τριμήνου 2016, αφού ήδη και στις επιδόσεις του Σεπτεμβρίου, τα NPLs κατέληξαν αυξημένα κατά 1,5% (στα 79,3 δις. ευρώ έναντι στόχου για 78,1 δις. ευρώ). Σημειώνεται ότι για το τέλος Δεκεμβρίου 2016 ο στόχος για τα NPLs προβλέπει μείωσή τους στα 76,3 δις. ευρώ και στα τέλη Μαρτίου 2017 στα 74,7 δις. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ