ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων- Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων- Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων
Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων τον Ιανουάριο ενώ των καταθέσεων παρέμεναν αμετάβλητα, με αποτέλεσμα το "άνοιγμα της ψαλίδας" μεταξύ τους να διευρυνθεί στο 4,54% από 4,50% που ήταν στο τέλος του 2016.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,32% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενω το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,69%.

Από την άλλη πλευρά το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,04% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,86%.

Πιο συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,51%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 1,23% και διαμορφώθηκε στο 7,70%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,66%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε στο 7,29%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ