Έρχεται το κούρεμα των κόκκινων δανείων - Όλο το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα

Έρχεται το κούρεμα των κόκκινων δανείων - Όλο το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα
Στις αρχές του 2016 αναμένεται να  ξεκινήσει η  λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους,  που θα δώσει  ουσιαστική και μακροπρόθεσμη λύση στο μείζον θέμα των «κόκκινων» δανείων  αφού  θα προβλέπεται ακόμα και η διαγραφή  μέρους της οφειλής
Της Έφης Καραγεώργου.
Η ΕΚΤ έχει γνωμοδοτήσει θετικά, ενώστην δημιουργία του συμφωνούν και όλα τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, αφού πλέον είναι πασιφανές ότι οι επισφάλειεςπροσεγγίζουν τα 90δις ευρώ, όταν ο συνολικός δανεισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμορφώνεται στα 210δις ευρώ.
Οι καθυστερήσεις που το 2009 ήταν στο 7,7% των δανείων σήμερα πλησιάζουν το 40%.Ένα μεγάλο μέρος απόαυτά ταμη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν χαρακτηριστεί«χαμένα»από τις τράπεζες και θα διαγραφούν.
Ο σχετικός νόμος που θα ορίζει τα της λειτουργίας του ενδιάμεσου φορέα, αναμένεταινα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή αμέσως μετά το καλοκαίρι και στόχος είναι να ξεκινήσει η λειτουργία του από το νέο χρόνο.
Θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά ότι η ελληνική πλευράέχει συμφωνήσειγια το θέμαμε τοBrusselsGroup, προκειμένου να εκπονηθεί μελέτηαπό το οικονομικό επιτελείο, την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην οποία θα καταγράφεται με πάσα λεπτομέρειατο πρόβλημα των καθυστερούμενων δανείων, θα προτείνονται τρόποι επίλυσης και ακόμα θα γίνεταιεπιμερισμός του κόστους , προκειμένου να μην πληγούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.
Η συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου και στηνσυνέχεια θα καθοριστείο τρόπος υλοποίησης του φορέα.
Να σημειωθεί επίσης ότι η ΤτΕ καιη Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκτιμούν ότι η δημιουργία μιαςbadbankθα μπορούσε να είναι ο μοχλός που θα επανακκινήσειτην ελληνική οικονομία.
Όπως είναι γνωστό η ΤτΕ επιθυμεί η χρηματοδότησηαυτού του φορέαδιαχείρισης των καθυστερούμενων δανείων να γίνει «απόπηγές εκτός των τραπεζικών ισολογισμών και του κρατικού προϋπολογισμού και με γνώμονα την αποφυγή δημιουργίας νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες».
Το άλλο θέμα που απασχολεί την ΤτΕ είναι ο τρόποςτιμολόγησης των δανείων που θα μεταφερθούν στον ενδιάμεσο φορέα ή τηνbadbank, ώστε να μην θεωρηθεί κρατική ενίσχυση (αν η αγορά από το φορέα γίνει σε αξία πάνω τοfairvalue) κάτι που θα παρέμβαση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DGComp).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ