Πειραιώς: Συμβολαιακή γεωργία στην κορινθιακή σταφίδα

Πειραιώς: Συμβολαιακή γεωργία στην κορινθιακή σταφίδα
Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας των Νομών Ζακύνθου, Μεσσηνίας, Ηλείας και

Κορινθίας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «Παπαδημητρίου Χ.Κ.ΑΒΕΤ».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στη σταφίδα αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και την οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση του προϊόντος από την εταιρεία.

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ ιδρύθηκε το 1939 και αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων στη Νότια Ελλάδα.Τρεις γενιές της οικογένειας Παπαδημητρίου, συνδυάζοντας την γνώση, την πείρα και το μεράκι κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σειρά καινοτόμων μεσογειακών προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Βασισμένα στη διατροφική αξία της μεσογειακής διατροφής, τα προϊόντα “Papadimitriou” κέρδισαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η ανάπτυξή της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

· Στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, βασισμένα στη διατροφική αξία της μεσογειακής διατροφής.

· Στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με προμηθευτές και πελάτες

· Στην επέκταση των δραστηριοτήτων και σε νέους τομείς.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρεία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ