Όλο το σχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια»: σε ποιους θα διαγράψουν τόκους

Όλο το σχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια»: σε ποιους θα διαγράψουν τόκους
Πλήρες σχέδιο το οποίο προβλέπει την alacarteαντιμετώπιση του δανειολήπτη ανάλογα με το πόσο «κόκκινος» είναι εκπονούν οι τράπεζες. Θα προβλέπει ακόμη και διαγραφή χρέους ή τόκων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για πρώτη φορά, προωθείται «διατραπεζική» συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις δανειοληπτών οι οποίοι έχουν οφειλές σε περισσότερες από μια τράπεζες.  

Της Έφης Καραγεώργου

Σε ρόλο ...Ηρακλή Πουαρώ θα βρεθούν το 2014 οι ελληνικές τράπεζες. Διότι θα πρέπει να εντοπίσουν τα δάνεια που πάνε ολοταχώς για «σκάσιμο», να ελέγξουν τα οικονομικά των νοικοκυριών και να βρουν την καλύτερη λύση για κάθε δανειολήπτη.Και ακόμα θα πρέπει να ρυθμίσουν τα ήδη «κόκκινα» δάνεια και να ανακτήσουν όσο περισσότερα κεφάλαια μπορούν από δάνεια που θεωρούνται «χαμένα».Το μήνυμα το έλαβαν και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πέντε είναι οι βασικοί στόχοι για το 2014 σε ότι αφορά τα δάνεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Πρώτον: Να εντοπίζουν έγκαιρα τα δάνεια που έχουν αυξημένη πιθανότητα να περάσουν σε καθυστέρηση (pre-arrears).

Δεύτερον: Να βάλουν προτεραιότητες στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων -για παράδειγμα δάνεια σε πρώιμο ή προχωρημένο στάδιο καθυστέρησης-, και ανάλογα με το βαθμό καθυστέρησης να ετοιμάσουν και τη λύση αντιμετώπισης.

Τρίτον: Να προχωρήσουν σε λεπτομερή αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών και της ικανότητας που έχουν να καταβάλουν τις δόσεις τους. Στο σκέλος αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η λύση θα πρέπει να είναι αποτελεσματική σε βάθος χρόνου, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων ηθικού κινδύνου

Τέταρτον: Οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένη στρατηγική ανάκτησης, τμήματος των οφειλών από δανειολήπτες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις τους. Δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει μέσα από την οδό του εξωδικαστικού συμβιβασμού να ανακτήσουν τμήμα της οφειλής. Ενδεχομένως διαγράφοντας το σύνολο των τόκων.

Πέμπτον: καθιέρωση διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες τράπεζες για τη ρύθμιση δανείων που έχουν χορηγηθεί σε κοινούς πιστούχους.

Προκειμένου να λάβει σάρκα και οστά η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι τράπεζες έχουν υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχέδια τους, ώστε να αξιολογηθούν από κοινού εναλλακτικοί τρόποι χειρισμού των «κόκκινων» δανείων και να υιοθετηθεί η βέλτιστη λύση, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ενώ την ίδια πολιτική ακολουθείται και για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών. Και στη λογική αυτή θα λειτουργήσουν οι υπέρ-διευθύνσεις διαχείρισης των καθυστερούμενων δανείων , μέσα σε κάθε τράπεζα.

Οι παραπάνω κινήσεις είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η Τράπεζα Ελλάδος διαπιστώνει επιδείνωση στα δανειακά χαρτοφυλάκια, παρά την επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των «κόκκινων» δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρώτου εξαμήνου 2013 στο σύνολο του χαρτοφυλακίου τα «κόκκινα» έφτασαν το 29,3%.

Και ειδικότερα έχει «σκάσει» το 24% των στεγαστικών (από 21,4% στο τέλος του 2012), το 29,2% των επιχειρηματικών δανείων (από 23,4% τον Δεκέμβριο 2012) και το 43,8% των καταναλωτικών δανείων (από 38,8% στο τέλος του 2012).

Στο 9μηνο του 2013 τα «κόκκινα» έφτασαν στο 31% ή στα 70δισ ευρώ του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ