Goldman Sachs: Τι είπαν οι έλληνες τραπεζίτες στο European Financials Conference

Goldman Sachs: Τι είπαν οι έλληνες τραπεζίτες στο European Financials Conference

Οι εκτιμήσεις για επενδυτική βαθμίδα, μερίσματα και περιθώρια κέρδους. Πώς θα εξελιχθούν χορηγήσεις και ρευστότητα.

Τις εκτιμήσεις των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς) στο Ευρωπαϊκό Χρηματοοικονομικό Συνέδριο της Goldman Sachs στις 13-15 Ιουνίου 2023, παρουσίασε η Goldman Sachs, κρατώντας από τα στοιχεία ότι η πορεία των επιτοκιακών εσόδων (NII) εξελίσσεται καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, ενώ η βελτίωση των κεφαλαίων οδεύει καλά.

Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες επιβεβαίωσαν τα σχέδιά τους να επαναφέρουν το μέρισμα το 2024, ενώ οι ομάδες διαχείρισης αναμένουν την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας των κρατικών ομολόγων τον Σεπτέμβριο του '23 ή γύρω από αυτόν.

Από την κάθε τράπεζα συμμετείχαν: Alpha Bank ο κ. Ψάλτης (CEO), ο κ. Παπαγαρυφάλλου (CFO) και ο κ. Κεπαπτζόγλου (Head of IR), για την Τράπεζα Πειραιώς η κ. Μπερπάτη (Head of Group Planning, IR & ESG), ο κ. Δαμάλας (IRO), για τη Eurobank κ. Καραβίας (CEO),κ. Κοκολογιάννης (CFO) and κ. Νικολός (Head of IR), από την Εθνική Τράπεζα κ. Μυλωνάς (CEO), κ. Χριστοδούλου (CFO) και κ. Παπαγρηγόρης (Head of IR).

Σύμφωνα με τα όσα είχαν δηλώσει οι διοικήσεις των «4» στους αναλυτές, με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2023, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 11,1%, η Eurobank 15,8% και η Εθνική Τράπεζα περίπου 15%, ενώ η Alpha Bank στοχεύει σε δείκτη πάνω από 12% μέχρι το 2025.

Η Goldman Sachs επισημαίνει τα ακόλουθα:

- Η επενδυτική βαθμίδα αναμένεται τον Σεπτέμβριο και η πιθανή αναβάθμιση του δημόσιου χρέους σε επενδυτική βαθμίδα θα ανοίξει την πόρτα για την αναβάθμιση των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών.

Οι τράπεζες βλέπουν ότι τα spreads για το δημόσιο χρέος μειώνονται, η κίνηση στα ομόλογα των τραπεζών έχει μείνει πίσω και μπορεί να συνεπάγεται περιθώριο για ανατιμολόγηση, αργότερα. Οι ελληνικές τράπεζες θα εκδώσουν ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων για MREL, με χαμηλότερο επίπεδο αποδόσεων, μετά το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας. Επίσης, οι τράπεζες αναμένουν ότι η επενδυτική βαθμίδα θα προσελκύσει νέες κατηγορίες επενδυτών, ομολόγων και μετοχών, τονώνοντας έτσι τις επενδύσεις και τη ρευστότητα στην οικονομία.

- Για τις πληρωμές μερισμάτων, oλες οι ελληνικές τράπεζες επιβεβαίωσαν τα σχέδιά τους να επαναφέρουν το μέρισμα το 2024 (από τα κέρδη του 2023), το οποίο αναμένεται να είναι το πρώτο μέρισμα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία (οι προοπτικές διανομής μερίσματος κυμαίνονται μεταξύ 10% και 30%).
Η επαναφορά του μερίσματος θα απαιτήσει την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής (SSM/ECB).
Σύμφωνα με τις ελληνικές τράπεζες, τα τρία βασικά κριτήρια που εξετάζει η ρυθμιστική αρχή είναι
(α) το επίπεδο του δείκτη NPE (όπου το όριο του 10% επισημάνθηκε ως σημαντικό από τις ελληνικές τράπεζες- όλες οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σήμερα κάτω από αυτό το επίπεδο),
(β) τη βελτιούμενη πορεία της βιώσιμης δημιουργίας οργανικών κεφαλαίων και
(γ) το απόλυτο επίπεδο του δείκτη CET1.

- Για την πορεία των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και του επιτοκιακού περιθωρίου, οι ελληνικές τράπεζες τόνισαν ότι η πορεία των καθαρών επιτοκιακών εσόδων εξελίσσεται καλύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν στην αρχή του έτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αργή μετάβαση από τις καταθέσεις όψεως στις προθεσμιακές καταθέσεις και τις πρόσθετες αυξήσεις των επιτοκίων. Υπάρχει αύξηση του ανταγωνισμού στα μεγάλα εταιρικά δάνεια, ενώ οι τράπεζες παρατηρούν σχετικά βραδύτερη μετάβαση από τις καταθέσεις όψεως στις προθεσμιακές καταθέσεις, με μια ταχύτερη μετάβαση από την πιο εύπορη πελατειακή βάση.

- Αναφορικά με τη ρευστότητα, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν υψηλό δείκτη ρευστότητας Loan Coverage Ratio - LCR στα επίπεδα του 205% το α' τρίμηνο και αναμένουν ο δείκτης να παραμείνει αρκετά πάνω από το 100%, μετά την προγραμματισμένη αποπληρωμή της χρηματοδότησης TLTRO κατά τη διάρκεια του 2023-2024. Κατά μέσο όρο οι ελληνικές τράπεζες είχαν δείκτη δανείων προς καταθέσεις στις 0,67 φορές το α’ τρίμηνο, το οποίο συγκρίνεται με περίπου 0,9 φορές στην Ευρώπη.

- Για την αύξηση των δανείων, οι τράπεζες έχουν επισημάνει ένα σχετικά αργό ξεκίνημα του έτους στην καθαρή επέκταση των δανείων, λόγω των σημαντικών αποπληρωμών το πρώτο τρίμηνο και την αβεβαιότητα γύρω από τις εκλογές το β’ τρίμηνο του έτους. Αναμένουν επιτάχυνση του δανεισμού το β’ φετινό εξάμηνο, λόγω των ισχυρών χορηγήσεων στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι στόχοι για τις χορηγήσεις δανείων για το 2023 ενδέχεται να επιτευχθούν με καθυστέρηση. Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες αναμένουν ότι η αύξηση των επιχειρηματικών δανείων θα είναι μεταξύ των κύριων κινητήριων μοχλών της αύξησης των χορηγήσεων το 2023-2025. Οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης για τα στεγαστικά δάνεια θα στηρίξουν τη ζήτηση σε αυτόν τον τομέα.

Η Goldman Sachs διατηρεί μιαεποικοδομητική στάση για τις ελληνικές τράπεζες (σύσταση «buy» για Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank), αναμένοντας ένα μέσο δείκτη αποδοτικότητας ενσώματων κεφαλαίων, ROTE, στο 12% – 10% το 2023 – 2024, από 8% το 2022, με περαιτέρω βελτίωση του μέσου δείκτη CET1 στο 14,6% – 15,4% (από 13,7% το 2022).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ