ΕΕ: Zητεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τα CDS σε οκτώ τράπεζες

  ΕΕ: Zητεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τα CDS σε οκτώ τράπεζες

Η Επιτροπή προτείνει την επανεισαγωγή CDS σε Santander, BNP Paribas, Credit Agricole , Deutsche Bank , ING Bank, Η Intesa Sanpaolo, η Societe Generale και η DZ Bank στο πεδίο των συναλλαγών παραγώγων που υπόκεινται σε διαφάνεια μετά τη συναλλαγή

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαπραγμάτευση των ανταλλαγών πιστωτικής αθέτησης οκτώ κορυφαίων τραπεζών για να αντικατοπτρίζει τους κανόνες στις αγορές των ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είδε το Reuters την Τετάρτη.

Τα λεγόμενα single name credit default swaps (CDS) έχουν τεθεί υπό ρυθμιστικό έλεγχο μετά την κατάρρευση και την κρατική διάσωση της Credit Suisse που προκάλεσε υψηλή αστάθεια στην αγορά CDS για ορισμένες συστημικές τράπεζες, ιδίως τη Deutsche Bank, στις 24 Μαρτίου.
«Ένα από τα συμπεράσματα για τα γεγονότα της Παρασκευής 24 Μαρτίου ήταν ότι οι συμβάσεις CDS με ένα όνομα είναι αδιαφανείς και μη ρευστοποιημένες», ανέφερε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σε έγγραφο για τη συνάντηση των κρατών της ΕΕ την Πέμπτη.

Αυτό θα εξηγούσε γιατί ένα ενιαίο, μάλλον μικρό συμβόλαιο CDS μπορεί να προκαλέσει σημαντικές κινήσεις στην τιμή τόσο του χρέους όσο και του μετοχικού κεφαλαίου της οντότητας αναφοράς CDS, ανέφερε η εφημερίδα που προτείνει «στοχευμένες τροποποιήσεις» στους κανόνες διαφάνειας του μπλοκ μετά τη διαπραγμάτευση.

Η Επιτροπή είπε ότι προτείνει την επανεισαγωγή CDS σε Santander, BNP Paribas, Credit Agricole , Deutsche Bank , ING Bank, Η Intesa Sanpaolo, η Societe Generale και η DZ Bank στο πεδίο των συναλλαγών παραγώγων που υπόκεινται σε διαφάνεια μετά τη συναλλαγή.


Τα κράτη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπραγματεύονται μια ανανέωση των κανόνων της χρηματοπιστωτικής αγοράς «MiFID II» του μπλοκ, στους οποίους θα εισαχθεί η αυστηρότερη απαίτηση διαφάνειας.

Ο εποπτικός φορέας κινητών αξιών της ΕΕ ESMA θα καθορίσει στη συνέχεια ένα πλαίσιο για τη δημοσίευση των τιμών CDS και τη σειρά «αρχαιότητας» στην οποία θα πρέπει να δημοσιεύονται τα spreads των CDS για να αποφευχθεί η σύγχυση στην αγορά, ανέφερε το έγγραφο.

Η ελλιπής και ασύμμετρη αναφορά των συμβάσεων CDS που συνδέονται με συστημικά σημαντικές τράπεζες προκαλεί ανασφάλεια στις αγορές κατά τη διάρκεια κρίσεων, αναφέρει η εφημερίδα.

«Μια συγκριτική ανάλυση των κανόνων δημοσίων αναφορών μετά τη διαπραγμάτευση των ΗΠΑ και της Ευρώπης σχετικά με τα CDS μεμονωμένης ονομασίας δείχνει πού βρίσκεται το πρόβλημα: η ασυμμετρία πληροφοριών μεταξύ δύο παγκόσμιων αγορών που διαπραγματεύονται πάντα CDS στις ίδιες οντότητες αναφοράς», πρόσθεσε.


Οι ρυθμιστικές αρχές παραγώγων των ΗΠΑ απαιτούν τη δημοσίευση μιας συναλλαγής CDS το συντομότερο τεχνολογικά δυνατό, συνήθως εντός 15 λεπτών για όγκους άνω των 5 εκατομμυρίων $.

Στην Ευρώπη, οι συναλλαγές δημοσιεύονται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της συναλλαγής, με καθυστέρηση έως και τέσσερις εβδομάδες που επιτρέπεται από τις ρυθμιστικές αρχές σε ορισμένες περιπτώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ