ΚΕΠΕ: Μείωση της αβεβαιότητας τον Σεπτέμβριο

ΚΕΠΕ: Μείωση της αβεβαιότητας τον Σεπτέμβριο

Άνοδος του δείκτη τον Σεπτέμβριο του 2022 που έφτασε το 28,30% στις 30/9/2022 από 31,62% στις 31/8/2022 

 

Μείωση της αβεβαιότητας, τον Σεπτέμβριο, για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα διαπιστώνει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ενώ εκτιμά πώς, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν, καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση του Σύνθετου Δείκτη Προήγησης.
ο ΚΕΠΕ καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας.

Σε ό,τι αφορά στον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) που καταρτίζει το ΚΕΠΕ προκύπτει - σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούνιο του 2022 - ότι σημείωσε οριακή πτώση, σε συνέχεια της ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ εξακολουθεί να κινείται στο υψηλότερο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

Η εν λόγω εξέλιξη εκτιμάται ότι, είναι πιθανό, να συνδέεται με την ενδιάμεση μεταβλητότητα που συχνά χαρακτηρίζει τον ΣΔΠ. Εντούτοις, ενδέχεται να σηματοδοτεί τη διακοπή της συνολικά ευνοϊκής πορείας που ακολουθεί ο ΣΔΠ και δύναται να αντανακλά μια μεταστροφή των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για επιδείνωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι η εξέλιξη του ΣΔΠ αντικατοπτρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις πληθωριστικές πιέσεις και την απορρέουσα αβεβαιότητα που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνεπώς, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης "φόβου" αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς. Η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη τον Σεπτέμβριο του 2022 έφτασε το 28,30% στις 30/9/2022 από 31,62% στις 31/8/2022.

Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 φτάνοντας το 28,35% από 31,16% τον Αύγουστο του 2022. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,59%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ