Νέα αύξηση των εξαγωγών τον Μάρτιο - Ποια ελληνικά προϊόντα εξάγονται περισσότερο (Πίνακες)

Νέα αύξηση των εξαγωγών τον Μάρτιο - Ποια ελληνικά προϊόντα εξάγονται περισσότερο (Πίνακες)

Με άνοδο κυμάνθηκαν και τον Μάρτιο του 2022 οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων διατηρώντας τη δυναμική που ανέπτυξαν από την αρχή του έτους.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο η αύξηση διαμορφώθηκε σε 34,4%, ενώ αύξηση 26,3% σημείωσαν και οι εισαγωγές. Μελανό σημείο συνεχίζει να αποτελεί το έλλειμμα το οποίο διευρύνθηκε για ακόμα έναν μήνα (13,4%).

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), το Μάρτιο του 2022 (σε σχέση με το Μάρτιο του 2021), καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε όλους τους κλάδους, με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο των Πρώτων Υλών (-7,4%).

Συγκεκριμένα, Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+72,5%), Βιομηχανικά (+43%), Τρόφιμα (+12,9%), Χημικά (+9,8%), Μηχανήματα (+43,4%), Διάφορα Βιομηχανικά (+21,3%), Ποτά & Καπνός (+7,2%), Λάδια (+35,7%) και Εμπιστευτικά (+33,6%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση.

Συνολικά οι εξαγωγές και το μήνα Μάρτιο του 2022 καταγράφουν αύξηση κατά 1,15 δισ. ευρώ ή κατά 34,4% και ανήλθαν σε 4,51 δισ. ευρώ έναντι 3,36 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρότερη κατά 11 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανήλθαν στα 3,10 δισ. ευρώ από 2,51 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 593 εκατ. ευρώ ή κατά 23,7%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 72,5%.

Ανοδος και στις εισαγωγές

Άνοδος καταγράφεται και στις εισαγωγές το Μάρτιο του 2022, καθώς αυξήθηκαν κατά 1,44 δισ. ευρώ ή κατά 26,3% και ανήλθαν σε 6,9 δισ. ευρώ έναντι 5,46 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 5,14 δισ. ευρώ από 4,28 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 858 εκατ. ευρώ ή κατά 20%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε το Μάρτιο του 2022 κατά 281,2 εκατ. ευρώ, ή κατά 13,4%, στα -2,39 δισ. ευρώ από -2,10 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -2,04 δισ. ευρώ από -1,77 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 265,1 εκατ. ευρώ ή κατά 14,9%.

Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών με την οποία «έκλεισε» το 2021 (29,5%) συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξάνονται κατά 2,81 δισ. ευρώ ή κατά 32% και ανήλθαν σε 11,59 δισ. ευρώ από 8,79 δισ. ευρώ.

Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία με τις επιπτώσεις της και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι εξαγωγές για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2021, στα 8,26 δισ. ευρώ από 6,66 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 1,60 δισ. ευρώ ή κατά 24%.


Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο τρίμηνο Ιανουαρίου –Μαρτίου 2022 αυξήθηκαν πάρα πολύ – κατά 6,54 δισ. ευρώ ή κατά 48,3%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 20,07 δισ. ευρώ έναντι 13,53 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 14,10 δισ. ευρώ από 10,61 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,49 δισ. ευρώ ή κατά 32,9%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2022 αυξήθηκε κατά 3,73 δισ. ευρώ ή κατά 78,7%, στα -8,48 δισ. ευρώ από -4,74 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -5,84 δισ. ευρώ από -3,95 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,89 δισ. ευρώ ή κατά -47,9%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, τον Μάρτιο του 2022, παρατηρείται τεράστια άνοδος των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 43,2% ενώ και προς τις Τρίτες Χώρες. καταγράφεται μεγάλη αύξηση της τάξεως του 24,3%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα παραμένει η ίδια. Οι εξαγωγές καταγράφουν μεγαλύτερη αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 28,3% και μικρότερη προς τις Τρίτες Χώρες, με άνοδο κατά 15%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες περίπου και άγγιξε το 57% έναντι 53,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 43% έναντι 46,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67,6% και των τρίτων χωρών στο 32,4%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2022, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε εντυπωσιακά προς τις Χώρες της ΕΕ (35,8%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκε σημαντικά (27,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 24,9% και ελαφρώς μικρότερη άνοδο προς τις Τρίτες Χώρες κατά 22,2%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Μάρτιο του 2022 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για όλους τους κλάδους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των Πρώτων Υλών όπου υπήρξε μείωση κατά -7,4%.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρή ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+72,5%), στα Βιομηχανικά (+43%), στα Μηχανήματα (+43,4%) και στα Διάφορα Βιομηχανικά (+21,3%). Στα Λάδια και στα Εμπιστευτικά Προϊόντα η αύξηση που καταγράφεται είναι μεν ισχυρή (35,7% και 33,6%, αντιστοίχως), η αξία τους όμως είναι χαμηλή.

Μικρότερη αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές των κατηγοριών Τροφίμων (+12,9%), Χημικών (+9,8%) και της κατηγορίας Ποτά & Καπνός (7,2%) για το Μάρτιο του 2022.

Πιο συγκεκριμένα, Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+72,5%), Βιομηχανικά (+43%), Τρόφιμα (+12,9%), Χημικά (+9,8%), Μηχανήματα (+43,4%), Διάφορα Βιομηχανικά (+21,3%), Ποτά & Καπνός (+7,2%), Λάδια (+35,7%) και Εμπιστευτικά (+33,6%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ