ΚΕΠΕ: Ενισχύονται οι τάσεις βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα

ΚΕΠΕ: Ενισχύονται οι τάσεις βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα

Τι έδειξε ο δείκτης «φόβου» που αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς

Ενισχύονται οι τάσεις σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ενώ αποτυπώνεται σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική αγορά.
Το ΚΕΠΕ καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας από τους οποίους προκύπτουν τα εξής:
Σύνθετος Δείκτης Προήγησης
Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Οκτώβριο του 2019, ο ΣΔΠ σημείωσε εκ νέου άνοδο, για δέκατη συνεχόμενη περίοδο. Παραμένοντας σε τροχιά ανόδου, έχει ξεπεράσει αρκετά την υψηλότερη τιμή που είχε σημειωθεί στο πιο πρόσφατο παρελθόν, κυρίως από την έναρξη της κρίσης και μετά, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018. Επίσης, αγγίζει πλέον τις τιμές που είχαν καταγραφεί στα μέσα του 2008, όταν ως δείκτης προήγησης βρισκόταν ήδη σε τροχιά πτώσης. Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία του ΣΔΠ ενισχύει τις ενδείξεις ότι οι παρατηρούμενες τάσεις σηματοδοτούν την οριστική ολοκλήρωση της διόρθωσης προς τα κάτω που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018. Συνεπώς, η παρατηρούμενη ανάκαμψη του ΣΔΠ αποτελεί πρόδρομη ένδειξη για μελλοντική ενίσχυση των τάσεων σταθεροποίησης και βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.
Δείκτης «Φόβου»
Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/XA Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV διαμορφώθηκε σε 22,77% στις 31/1/2020 από 22,24% στις 31/12/2019, σημειώνοντας ελαφρά άνοδο, κυρίως κατά την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Ο δείκτης διατηρείται σε επίπεδα κατώτερα του ιστορικού μέσου όρου (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,27%. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη φαίνεται ότι σταδιακά αποκλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες φτάνοντας στο 21,86% τον Ιανουάριο του 2020 από 22,79% τον Δεκέμβριο του 2019, 26,05% τον Νοέμβριο του 2019 και 27,97% τον Οκτώβριο του 2019. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται θετική, καθώς αποτυπώνει τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ