“Καμπανάκι” για την ανάπτυξη από το ΚΕΠΕ

“Καμπανάκι” για την ανάπτυξη από το ΚΕΠΕ

Απαισιόδοξο εμφανίζεται το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για την πορεία του ΑΕΠ.

ΤΟ ΚΕΠΕ εκτιμά στην τελευταία του έκθεση πως η οικονομία θα αναπτυχθει μόλις κατά 1,76%, αντί του 2,3% που προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών και του 1,9% που εκτιμούν Τράπεζα της Ελλάδος και ΙΟΒΕ.

Το ΚΕΠΕ εκτιμά πως στο δεύτερο εξάμηνο θα κυριαρχήσει μία τάση ελαφράς αποδυνάμωσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, και πως η τάση αυτή θα αρχίσει να αντιστρέφεται μόλις στο 4ο τρίμηνο. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη φέτος θα κινηθεί στα επίπεδα του 2018.

Το ΚΕΠΕ βλέπει να σταθεροποιείται η ιδιωτική κατανάλωση και να διαγράφει μία συγκρατημένη πορεία που είναι σε συμφωνία με τις συνολικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Σε σχέση με την παραγωγικότητα όμως το ΚΕΠΕ διαπιστώνει πως η Ελλάδα παρουσίασε μείωση της παραγωγικότητας εργασίας κατά την τελευταία δεκαετία (2008-2017) "αυξάνοντας τις αποκλίσεις και μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά της, δηλαδή, αυξάνοντας την απόστασή της από το διεθνές/ευρωκοινοτικό όριο παραγωγικότητας, ενώ εμφανίζει και μειωμένη ΣΠΣΠ. Παρά την αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας σε δραστηριότητες παραγωγής (διεθνώς) εμπορεύσιμων αγαθών, όπως στη μεταποιητική βιομηχανία και την πρωτογενή παραγωγή, οι τομείς αυτοί συνεχίζουν να υπολείπονται σε σχέση με τομείς των υπηρεσιών".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ