Ποιοι μπορούν να ανοίξουν φαρμακείο

Τι προβλέπει το Προεδρικό διάταγμα

Ποιοι μπορούν να ανοίξουν φαρμακείο

Τη δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς αλλά και γενικότερα από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει προεδρικό διάταγμα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασίας από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα, «κάθε άδεια αντιστοιχεί σε ένα κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγουμένων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μια άδεια κατ’ ανώτερο όριο κατ’ έτος μέχρι το 2020, οπότε ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα».

Για το 2018 επιτρέπεται η χορήγηση έως οκτώ αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι εννέα και για το 2020 μέχρι 10 αδειών στο ίδιο πρόσωπο.

Έτσι, θα μπορούν να χορηγούνται άδειες για την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων μεταξύ άλλων, σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού, σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού και σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.

Το διάταγμα προβλέπει ακόμα ότι το φυσικό πρόσωπο μη φαρμακοποιός για να μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο θα πρέπει υποχρεωτικά στη μετοχική σύνθεση του Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) που θα συστήσει ως υπεύθυνο λειτουργίας φαρμακοποιό, στον οποίο θα εκχωρεί τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου, των κερδών και των ζημιών της επιχειρήσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ