Το ΤΑΙΠΕΔ, οι ζημίες και οι αποκρατικοποιήσεις

Σε ποιες επιχειρήσεις διατηρεί τις συμμετοχές και τα δικαιώματά του

Το ΤΑΙΠΕΔ, οι ζημίες και οι αποκρατικοποιήσεις

Σε ζημιογόνα τροχιά συνεχίζει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο σύμφωνα με τον απολογισμό που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του κατέγραψε ζημίες ύψους 1.175 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ζημίες ύψους 1,175 εκατ. ευρώ κατέγραψε το ΤΑΙΠΕΔ το πρώτο τρίμηνο του 2017 έναντι ζημιών 966 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Για ολόκληρο το 2016 το ΤΑΙΠΕΔ καταγράφει ζημίες ύψους 2,08 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,32 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Το σύνολο των εσόδων του ΤΑΙΠΕΔ από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων για την ίδια περίοδο ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ από 3,3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Ταμείου, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, ανήλθαν σε 208.993 ευρώ, με τα λειτουργικά έξοδα να διαμορφώνονται σε 27.335 ευρώ.

Ταυτόχρονα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκε σε 19,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, ενώ αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, συγχρόνως, διαμορφώθηκε σε 120,93 εκατ. ευρώ έναντι 194,2 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ οι απαιτήσεις από πελάτες συρρικνώθηκαν σε 63,5 εκατ. ευρώ από 94,3 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά το έτος χρήσης 2016, ολοκληρώθηκαν συναλλαγές, ύψους 447,7 εκατ. ευρώ, με το συσσωρευμένο ύψος των βεβαιωμένων συναλλαγών να ανέρχεται σε 3,58 δισ. ευρώ. Το ύψος των συσσωρευμένων εισπραχθέντων τιμημάτων, παράλληλα, διαμορφώθηκε σε 3,44 δισ. ευρώ.

Η πορεία των αποκρατικοποιήσεων στο α' τρίμηνο του 2017:

• ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ
18/01/2017: Υπογράφτηκε μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. η σύμβαση πώλησης μετοχών αναφορικά με την πώληση του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, ενώ εκκρεμεί το κλείσιμο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των €700 εκατ..
24/01/2017: Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των συμβούλων του και αιτήματος ενδιαφερόμενου επενδυτή, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2017.

• Τουριστικοί Λιμένες
Μαρίνα Πύλου: Σε εξέλιξη βρίσκεται το 2ο στάδιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας της Πύλου για 40 έτη. Το Υπουργείο Τουρισμού συντάσσει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίσει τους νέους όρους δόμησης στη μαρίνα. Αναμένεται να υπάρξει άλλη μία μικρή παράταση για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών με καταληκτική ημερομηνία περί τον Οκτώβριο του 2017.

• Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης:
Τον Ιανουάριο του 2017 τέθηκαν στη διάθεση των υποψηφίων επενδυτών τα τελικά σχέδια των συμβατικών κειμένων (Σύμβαση Πώλησης Μετοχών, Συμφωνία Μετόχων και Αναθεωρημένη Σύμβαση Παραχώρησης) και οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα με ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών την 24η Μαρτίου 2017.
24/03/2017: Κατά την ημερομηνία αυτή υπεβλήθησαν τρεις δεσμευτικές προσφορές από α) International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), β) The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (με την τεχνική υποστήριξη του τρίτου DP World Limited και γ) την ένωση των εταιριών Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd και Terminal Link SAS (με την τεχνική υποστήριξη των τρίτων μερών Malta Freeport Terminal Limited, Terminal des Flandres SAS και Somaport S.A.).

• ΔΕΗ
Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ,ΔΕΗ η οποία προβλέπει πώληση του 25% του ΑΔΜΗΕ σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην κινεζική State Grid και εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών που θα κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ στο χρηματιστήριο.
02/01/2017 Έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ και εγκρίθηκε η σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών, η εισφορά σε αυτήν του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕH και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της (carve out). Επίσης, έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ στις 23/05/2017 προκειμένου να εγκριθεί η πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από την ΔΕΗ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

• ΔΕΣΦΑ
16/03/2017: Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, σε υλοποίηση της υπ’ αρ.51/01.03.2017 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής αποφάσισε:
1. τον τερματισμό του προηγούμενου διαγωνισμού πώλησης του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ,
2. να προχωρήσει σε νέο διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 31% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ (ταυτόχρονα με το 35% των μετοχών, που κατέχουν τα ΕΛΠΕ), ενώ το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο και
3. να προχωρήσει η διενέργεια Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.

• ΑΚΙΝΗΤΑ
Ελληνικό ΑΕ
Από 01/01/2017 μέχρι σήμερα είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους Επενδυτές, ένα Μνημονίου Συνεργασίας για το χειρισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων και λοιπών αρχαιοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά.
30/01/2017: Πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση και έγκριση από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ του Ελέγχου Συμβατότητας του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικό Αγίου Κοσμά, με τις προδιαγραφές του ν.4062/2012, τις απαιτήσεις της συμπληρωματικής σύμβασης και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης που ολοκληρώθηκε το 2014.
01/02/2017: Το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας γνωστοποιήθηκε στους Επενδυτές με επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ.

E-auction
Στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας e-auction VΙI) οι οποίοι διενεργήθηκαν στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2016 μέσω της πλατφόρμας του www.e-publicrealestate.gr για τα κάτωθι ακίνητα έλαβαν χώρα τα εξής αποτελέσματα:
1. ΧΕΥ 9: Ο διαγωνισμός είχε τιμή εκκίνησης 510.000€ και έλαβε προσφορά ποσού 640.000€
2. ΑΒΚ 222α – 222δ: Τέσσερα (4) αγροτεμάχια στο Νέο Μαρμαρά Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός είχε τιμή εκκίνησης 2.070.000€ και έλαβε προσφορά ποσού 3.100.700€
3. ΑΒΚ 637: Ακίνητο επί της οδού Αριστομένους 11-13 στην Καλαμάτα Ο διαγωνισμός είχε τιμή εκκίνησης 850.000€ και έλαβε προσφορά ποσού 1.050.000€.
4. ABK 407: Ακίνητο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 6 στο Ναύπλιο. Η Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας έληξε χωρίς κανείς από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές που είχαν προκριθεί να υποβάλει προσφορά.
5. ΧΕΥ 8: Σχετικά με τη μακροχρόνια μίσθωση (30 χρονιά ) του ακίνητου, υποβλήθηκε μια μόνον προσφορά, η οποία και ήταν μεγαλύτερη της ανεξάρτητης αποτίμησης, από το Δήμο Χαλανδρίου ο οποίος ανακηρύχθηκε ως πλειοδότης με προσφορά ποσού 28.530,34€/έτος ήτοι 2,377,53€/μήνα.
6. ΑΒΚ 3032: Αναφορικά με το ακίνητο επί των οδών Περικλέους 33 και Κτενά 14 ποσοστό ιδανικού μεριδίου 66%, ζητήθηκε βελτιωμένη προσφορά (ίση κατ ‘ελάχιστο με την ανεξάρτητη αποτίμηση) από τη μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία και συνεπώς ανακηρύχτηκε ως πλειοδότης με προσφορά ποσού 257.000€.
7. Για τα 3 ακίνητα στο Κουτσουνάρι του Ν. Λασιθίου Κρήτης (ΑΒΚ 45 & ΑΒΚ 46) δόθηκε νέα παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας (κατόπιν παρατάσεων της αρχικής προθεσμίας για τις 26/10/2016) με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς για τις 26 Απριλίου 2017. Εν συνεχεία και συμφώνως προς την από 16/05/2017 απόφαση του ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός για την πώληση των ως άνω ακινήτων κηρύχτηκε άγονος.
8. Για το ακίνητο στην Κοσκινού της Καλλιθέας Ρόδου (ΑΒΚ 1680 & ΑΒΚ 3178) δόθηκε νέα παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας (κατόπιν παρατάσεων της αρχικής προθεσμίας για τις 26/10/2016) με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς για τις 26/05/2017. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής δημοπράτησης στις 25/05/2017. Αναμένεται η ανάδειξη του πλειοδότη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ