Μειωμένο κατά 13,9 % το πρωτογενές πλεόνασμα έναντι του στόχου τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Μειωμένο κατά 13,9 % το πρωτογενές πλεόνασμα έναντι του στόχου τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο
Πρωτογενές πλεόνασμα 1,238 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 έναντι πλεονάσματος 2,063 δισ ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2014 και στόχου για πλεόνασμα 1,411 δισ ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο δίμηνο, διάστημα στο οποίο σημειώθηκε σημαντική υστέρηση εσόδων 967 εκατομμύρια ευρώ.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 194 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 70 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7,790 δισ ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 967 εκατ. ευρώ ή 11,0% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,293 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 1,173 δισ ευρώ ή 13,9 % έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 6,536 δισ ευρώ μειωμένο κατά 972 εκατ. ευρώ ή κατά 13,0% έναντι του στόχου. Η υστέρηση οφείλεται στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 ανήλθαν στα 2,751 δισ ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο 643 εκατ. ευρώ ή 19,0%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ