Καμία αναφορά για τον ΕΝΦΙΑ - Διαπραγμάτευση με τους εταίρους οι 100 δόσεις

Καμία αναφορά για τον ΕΝΦΙΑ - Διαπραγμάτευση με τους εταίρους οι 100 δόσεις
Στο κείμενο του Βαρουφάκη με τις μεταρρυθμίσεις δεν αναφέρεται πουθενά τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ, ενώ το νομοσχέδιο με τις 100 δόσεις παραπέμπεται προς διαπραγμάτευση με τους "θεσμούς".

Σημαντικές αλλαγές στην φορολογική πολιτική προαναγγέλλει το κείμενο με επίκεντρο τον ΦΠΑ και στόχο την ενίσχυση των εσόδων με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και της τεχνολογίας. Ο στόχος είναι να περιορισθούν οι εξαιρέσεις και οι μειωμένοι συντελεστές όπου δεν δικαιολογούνται, χωρίς να επηρεασθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Εκσυγχρονισμός του φορολογικού κώδικα εισοδήματος, κατάργηση φοροαπαλλαγών και αντικατάστασή τους,όπου κρίνεται αναγκαίο από μέτρα που αποκαθιστούν την κοινωνική δικαιοσύνη.

Αλλαγές στην φορολόγηση των συλλογικών επενδύσεων(αμοιβαία κεφάλαια,εταιρείες επενδύσεων) και στις φορολογικές δαπάνες, που θα ενοποιούνται στον κώδικα φορολογίας.

Διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και φοροαποφυγής, ενώ περιορίζεται η φορολογική αμνηστία.

Παράλληλα επισταμένη παρακολούθηση του πλούτου των φυσικών προσώπων,ώστε να επιβεβαιώνεται ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας και ειδικά οι έχοντες συνεισφέρουν στα φορολογικά βάρη.

Με την βοήθεια των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων θα δημιουργηθεί βάση αρχειακών δεδομένων για να βοηθήσουν τις φορολογικές αρχές σε ελέγχους και συγκρίσεις όσον αφορά τις αποδόσεις προηγουμένων ετών.

Θα ισχυροποιηθεί ο θεσμός του Γενικού Γραμματέα Εσόδων μέσα από διεθνή διαδικασία με αποχώρηση της Κατερίνας Σαββαίδου. Ενοποιείται η Γενική Γραμματεία Εσόδων με το ΣΔΟΕ. Δημιουργείται ενιαίος μηχανισμός για την είσπραξη φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Απαλλάσσονται από τις ποινικές διώξεις οι μικρές οφειλές. Αυστηροποιούνται τα μέτρα ειδικά για όσους μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν.

Διαβάστε ακόμα:"Τι αλλάζει με τη λίστα Βαρουφάκη σε ασφαλιστικό και εργασιακό"