ΟΔΔΗΧ: Προχωρά στην επανέκδοση 5ετούς ομολόγου

ΟΔΔΗΧ: Προχωρά στην επανέκδοση 5ετούς ομολόγου

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης

Στην επανέκδοση 5ετούς ομολόγου, μέσω δημοπρασίας, προχωρά σήμερα ο ΟΔΔΗΧ.

Πρόκειται για το ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 15 Ιουνίου 2028, σε άυλη μορφή, ISIN GR0114033583.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή, τοπική ώρα, της 19ης Ιουλίου 2023 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.

Για τα ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ