ΕΕ: Συμφωνία για τη διακοπή της αποστολής απορριμμάτων σε χώρες που δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν

ΕΕ: Συμφωνία για τη διακοπή της αποστολής απορριμμάτων σε χώρες που δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να σταματήσουν να στέλνουν πλαστικά απορρίμματα σε φτωχότερες χώρες εντός δυόμισι ετών από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας,

Νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τη μεταφορά απορριμμάτων και τον τερματισμό των εξαγωγών ορισμένων τύπων απορριμμάτων σε τρίτες χώρες που δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν σωστά, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Οι εξαγωγές ορισμένων μη επικίνδυνων αποβλήτων και μειγμάτων (...) θα επιτρέπονται μόνο σε εκείνες τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ που συναινούν και πληρούν τα κριτήρια για την επεξεργασία τέτοιων αποβλήτων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο», ανέφερε το Κοινοβούλιο. .

Πρόσθεσε ότι θα ληφθεί επίσης υπόψη η συμμόρφωση με τα διεθνή δικαιώματα των εργαζομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 πρότεινε μια ανανέωση των κανόνων της ΕΕ για τις μεταφορές απορριμμάτων, προκειμένου να καταστήσει πιο δύσκολο για τα κράτη μέλη να ξεφορτώνουν τα σκουπίδια τους σε φτωχότερες χώρες.

«Η ΕΕ θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τα πλαστικά της απορρίμματα απαγορεύοντας τις εξαγωγές της σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ», δήλωσε η Δανή βουλευτής Pernille Weiss.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να σταματήσουν να στέλνουν πλαστικά απορρίμματα σε φτωχότερες χώρες εντός δυόμισι ετών από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, ανέφερε το Κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι οι κανόνες για τις εξαγωγές πλαστικών απορριμμάτων σε χώρες εντός του ΟΟΣΑ - την ομάδα των κυριότερων πλούσιων χωρών στον κόσμο θα περιορισθούν.

Τα προηγούμενα χρόνια, περίπου οι μισές εξαγωγές αποβλήτων της ΕΕ κατευθύνονταν σε χώρες εκτός του ΟΟΣΑ με ασθενέστερους κανόνες διαχείρισης αποβλήτων από ό,τι στην ΕΕ – μεταφέροντας ουσιαστικά τη ρύπανση της ΕΕ στο εξωτερικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ