Έρχεται φακέλωμα α λα...Τειρεσίας για τους κακοπληρωτές της κινητής τηλεφωνίας

Έρχεται φακέλωμα α λα...Τειρεσίας για τους κακοπληρωτές της κινητής τηλεφωνίας
Στη επιφάνεια έρχονται πάλι οι φήμες που θέλουν τη δημιουργία «Τειρεσία» για τους κακοπληρωτές των τηλεπικοινωνιακών εταιριών.

Όπως αναφέρει το bankingnews.gr ήδη οιεταιρίες Cosmote, Vodafone και Wind έχουν απευθύνει σχετικό ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωναπό τον περασμένο Μάϊο.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

"Ο συνδρομητής με βάση το νέο Κανονισμό Φορητότηταςμπορεί να αλλάζει πάροχο ακόμη κι αν βρίσκεται σε νόμιμη διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Ειδικότερα, η αλλαγή αυτή του Κανονισμού Φορητότητας συνεπάγεται, ότι οι συνδρομητές που δεν προτίθενται να πληρώσουν κανένα λογαριασμό σε κανένα πάροχο κινητής τηλεφωνίας, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα ελεύθερης χρήσης των υπηρεσιών κινητής με τον ίδιο αριθμό για έως και δώδεκα συναπτούς μήνες, μεταβαίνοντας από τον έναν πάροχο στον άλλο μέσω φορητότητας ανά τρίμηνο, εξαντλώντας τα περιθώρια διατήρησης της σύνδεσης σε κάθε πάροχο παρά την ύπαρξη των οφειλών.

Επιπλέον, αυξάνεται ο οικονομικός κίνδυνος των παρόχων για κάθε νέο συνδρομητή μέσω φορητότητας, καθώς χάνεται πλέον η βεβαιότητα ότι ο συνδρομητής αποχωρεί από τον πάροχο-δότη έχοντας τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του σε αυτόν.

Ετσι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στερούνται της δυνατότητας πρόσβασης σε πληροφορίες πολύ σημαντικές για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των υποψήφιων πελατών, αξιολόγηση η οποία επιβάλλεται αφενός μεν για την προστασία της καταναλωτικής πίστης και την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας αφετέρου δε γιατην αποφυγή υπερχρεωμένων νοικοκυριών".

Επίσης όπως αναφέρουν οι εταιρίες,είναι οικονομικά ασύμφορη η διεκδίκηση μέσω της δικαστικής οδού περιπτώσεων όχι ιδιαίτερα υψηλών ποσών οφειλής ανά πιστωτή, λαμβανομένου υπόψη των εξόδων που απαιτούνται έστω και για την έκδοση διαταγής πληρωμής (π.χ. έξοδα γραμματίου δικηγόρου, παραστάσεων, έξοδα δικαστικών επιμελητών κ.λπ.) και, για το λόγο αυτό, οι σχετικές απαιτήσεις δεν διεκδικούνται ποτέ από τους πιστωτές.

Πληροφορίες του bankingnews.gr θέλουντο αίτημα να εξετάζεται από την ΕΕΤΤ, προκειμένου να κριθεί αν η πρακτική αυτή είναι σύννομη.

Αξίζει να σημειωθεί ότιτα φέσια στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν εκτιναχθεί στα ύψη τα χρόνια της κρίσης, ενώ το φαινόμενο εντάθηκε τους τελευταίους μήνες λόγω capital control. Παρόλα αυτάείναι υποχρεωμένες από το νόμο να καταβάλλουν στο δημόσιο το ειδικό τέλος συνδρομητών, ακόμη και αν πρόκειται για ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλο «πονοκέφαλο» στις μεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες ψάχνουν τρόπο να μειώσουν τις επισφάλειες τους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας

Το 2014 τα ΕΒITDA των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν 8,2% και διαμορφώθηκαν σε 739 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης το 2013 15,9%.

Παρά τη συνολική μείωση των εσόδων του κλάδου κατά 54% και του EBITDA κατά 57% από το 2007, ο κλάδος συνέχισε να είναι πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να επενδύει σταθερό ποσοστό EBITDA (28%-35%) και των εσόδων (11%-13%) του κατά τη διάρκεια της ύφεσης.

Για το 2014 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν στα 309 εκατομμύρια ευρώ (16% των εσόδων και 42% του EBITDA), ενώ επενδύθηκαν επιπλέον 381 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος. Αθροιστικά, οι επενδύσεις για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και για τις άδειες ξεπέρασαν το 93% του EBITDA των εταιρειών.

Επιπλέον, οι κινητές επικοινωνίες συνεισέφεραν άμεσα και έμμεσα 7% του ΑΕΠ της χώρας (12,5 δισ. ευρώ το 2014), ενώ δημιούργησαν και υποστήριξαν 41.600 θέσεις εργασίας. Η άμεση συνεισφορά στα δημόσια έσοδα για το 2014 έφτασε συνολικά τα 701 εκατ. ευρώ (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές), ενώ μαζί με την έμμεση συνεισφορά (υπόλοιπη αλυσίδα - προμηθευτές, έμποροι κ.τ.λ.) έφτασε τα 1,2 δις ευρώ.

ΠΗΓΗ: bankingnews.gr