Χαμηλότερες οι τιμές στα ελληνικά σουπερμάρκετ

Χαμηλότερες οι τιμές στα ελληνικά σουπερμάρκετ
Ακριβότερο αποδεικνύεται το μέσο καλάθι του σούπερ μάρκετ σε Αγγλία και Γαλλία (κατά 36% και 34% αντίστοιχα) συγκριτικά με την Ελλάδα που βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την Ισπανία, όπως δείχνει η επαναλαμβανόμενη τετραμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων (σουπερμάρκετ) τον Ιούλιο.


Η σύγκριση τιμών γίνεται με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει από χώρα σε χώρα. Συγκρίθηκαν οι τιμές σε 20 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι αγορών. Όπως προκύπτει, η σύγκριση των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά χώρα για να αντιληφθούμε τις πραγματικές τιμές των προϊόντων σουπερμάρκετ. Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι Αγγλία και Γαλλία έχουν ακόμα πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, κατά 45% περίπου ενώ η διαφορά με την Ισπανία πλησιάζει το 6%.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης διαφοράς που έχει ο χαμηλός ΦΠΑ ανά χώρα (πρόκειται για τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά). Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ από τον Ιανουάριο 2011 είναι 13% (και 23% για αναψυκτικά και χυμούς), σημαντικά υψηλότερος από την Αγγλία (0%) και τη Γαλλία (10% και 5,5%) και την Ισπανία (10% και 4%), αλλά και τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση είναι ότι το οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων παρέχει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προϊόντα με κατά μέσο όρο χαμηλότερη τιμή (ακόμα και στα φθηνά προϊόντα των τυπικών 20 κατηγοριών), που είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας των προμηθευτών και των λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών το 2013 και 2014 όπως δείχνει και η εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκρισημε τις χώρες του Νότου, κάποια προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβότερα.

Δείτε τον πίνακα που παρουσιάζει την σύγκριση των τιμών των προϊόντων σε διάφορες χώρες με την προσθήκη ΦΠΑ καθώς και χωρίς ΦΠΑ ΕΔΩ