ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ: Η dovalue απέρριψε πρόταση για ρύθμιση χρεών - Εξετάζει εναλλακτικές

ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ: Η dovalue απέρριψε πρόταση για ρύθμιση χρεών - Εξετάζει εναλλακτικές

Η ΚΡΕΚΑ με σημερινή της ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόνισε ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από την εταιρεία “doValue Greece”, η οποία διαχειρίζεται τα ληξιπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας της γνωστοποιήθηκε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης και υποβολής πρότασης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των τραπεζικών οφειλών της Εταιρείας και ότι οι πιστώτριες τράπεζες επιφυλάσσονται να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη των απαιτήσεών τους.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε περίπτωση που οι τράπεζες αποφασίσουν να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους, η συνέχιση δραστηριότητάς της θα καταστεί αδύνατη καθώς δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της. Για τον λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις προς υποβολή στην doValue, με σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της.

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε την αναβολή της κατάρτισης και δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που λήγει στις 31/12/2022.

Ειδικότερα:

«Η ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε (η «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από την εταιρία «doValue Greece» η οποία διαχειρίζεται τα ληξιπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια της Εταιρίας, δυνάμει της οποίας της γνωστοποιήθηκε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης και υποβολής πρότασης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των τραπεζικών οφειλών της Εταιρίας και ότι οι πιστώτριες τράπεζες επιφυλάσσονται να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη των απαιτήσεών τους.

Η Εταιρία σημειώνει ότι, σε περίπτωση που οι τράπεζες αποφασίσουν να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων τους, η συνέχιση δραστηριότητάς της, θα καταστεί αδύνατη καθώς δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα για την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της.

Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις προς υποβολή στην doValue με σκοπό την διευθέτηση των οφειλών προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η συνέχιση της δραστηριότητας της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η διοίκηση της Εταιρίας ανακοινώνει ότι αναβάλλεται η κατάρτιση και δημοσίευση της Ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που λήγει στις 31/12/2022, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ