Αύξηση τζίρου 23% παρουσίασε η Entersoft το 2022

Αύξηση τζίρου 23% παρουσίασε η Entersoft το 2022

Έσοδα 29,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εισηγμένη εταιρεία Entersoft το 2022 καταγράφοντας αύξηση 23% σε σχέση με την οικονομική χρήση 2021 (24,0 εκατ. ευρώ). 

Τα EBITDA ανήλθαν στα 9,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (8,9 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ, σταθερά σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 2021 (6,6 εκατ. ευρώ) ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στα 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της περυσινής χρήσης 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 2022 υπήρξε για την Entersoft χρονιά έντονης δραστηριότητας καθώς ολοκληρώθηκαν 4 εξαγορές σε διάστημα 13 μηνών, η ανάπτυξη των νέων προϊόντων εισήλθε στα τελευταία στάδιά της, επιταχύνθηκε η είσοδος σε νέες γεωγραφικές και κάθετες αγορές, δημιουργήθηκαν περιφερειακά κέντρα απομακρυσμένης υλοποίησης στην Πάτρα και τη Λάρισα και ολοκληρώθηκε το σχέδιο εσωτερικής αναδιάρθρωσης και απλοποίησης της δομής με την συγχώνευση εταιρειών στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Entersoft υλοποίησε με συνέπεια τον προϋπολογισμό της, πετυχαίνοντας ισχυρή ανάπτυξη εσόδων κατά 23%, τόσο οργανική όσο και προερχόμενη από εξαγορές. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πέτυχε υψηλή κερδοφορία με περιθώριο EBITDA άνω του 30% και εξαιρετικά ικανοποιητική βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων 16,7 εκατ. ευρώ έναντι 14,0 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2021.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 υπογράφηκαν πολλές και σημαντικές συμβάσεις νέων έργων και στις δύο βασικές γεωγραφικές αγορές της Εταιρείας, Ελλάδα και Ρουμανία. Η ανοδική αυτή τάση συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2023 και φαίνεται να αποκτά διατηρήσιμα χαρακτηριστικά δημιουργώντας προσδοκίες για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη το τρέχον έτος που ξεκίνησε και με μία ακόμα εξαγορά της εταιρείας CGSoft

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ