ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή ομολογιακού δανείου 20 εκατ. ευρώ

 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή ομολογιακού δανείου 20 εκατ. ευρώ

Σκοπός του δανείου είναι η  κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης

 

Την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου 20 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείαςΗ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2, παρ. 2 περίπτ. (ιγ) της υπ΄αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους είκοσι εκατ. ευρώ (€20.000.000) με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Το δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών και εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ