Το ΕΒΕΘ για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στο Καλοχώρι

  Το ΕΒΕΘ για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στο Καλοχώρι

Το ΕΒΕΘ θεωρεί ότι με τη μετατροπή της ΑΒΣ σε ΕΠΕ επέρχεται ασφάλεια δικαίου ως προς την πιο απρόσκοπτη αδειοδότηση των υφισταμένων και των μελλοντικών εγκαταστάσεων μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και απομακρύνεται η "δαμόκλειος σπάθη" επαπειλούμενων μετεγκαταστάσεων.

«Εντελώς διαφορετική εικόνα ως προς την ελκυστικότητα της Θεσσαλονίκης για την υποδοχή νέων επενδύσεων» θα διαμορφώσει σε βάθος χρόνου η μετατροπή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Καλοχωρίου σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), όπως επισημαίνει, με σημερινή ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΘ). Κάνει δε λόγο για «διασφάλιση των χωροταξικών συνθηκών λειτουργίας των εγκατεστημένων παραγωγικών μονάδων, καθώς και προστασία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας τους».

«Με απόφαση που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕΘ, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του ως προς το αίτημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) να εκδοθεί ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), που καθορίζει τα όρια της ΑΒΣ Καλοχωρίου, ώστε αυτή στη συνέχεια να μετατραπεί σε ΕΠE, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην οποία ωστόσο η διοίκηση του ΕΒΕΘ υπογραμμίζει ότι «ο δρόμος που ξεκινάει με την υποβολή του αιτήματος μετατροπής είναι μακρύς και επίπονος. Ο οριστικός σχεδιασμός των τελικών παρεμβάσεων συναρτάται με την εύλογη συγκατάθεση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, που θα πρέπει να πληροφορούνται έγκυρα και έγκαιρα για τις σχετικές προτάσεις».

Το ΕΒΕΘ θεωρεί ότι με τη μετατροπή της ΑΒΣ σε ΕΠΕ επέρχεται ασφάλεια δικαίου ως προς την πιο απρόσκοπτη αδειοδότηση των υφισταμένων και των μελλοντικών εγκαταστάσεων μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και απομακρύνεται η "δαμόκλειος σπάθη" επαπειλούμενων μετεγκαταστάσεων. Παράλληλα με την οργάνωση του ΕΠΕ, τη δημιουργία των αναγκαίων οδικών υποδομών, ικανών να δέχονται βαριά οχήματα, την κατασκευή των απαραίτητων αποχετευτικών έργων για την υποδοχή ομβρίων και λυμάτων, την ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών δικτύων, παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων προς όφελος της ανταγωνιστικότητάς τους.

Οι εγκατεστημένες εντός του ΕΠΕ επιχειρήσεις θα ωφεληθούν επιπλέον από τη δυνατότητα αξιοποίησης νομοθετικά κατοχυρωμένων υψηλότερων συντελεστών δόμησης και κάλυψης, αλλά βέβαια θα συνεισφέρουν σε γη έως και 15% και σε χρήμα τα αναλογούντα σε αυτούς βάρη για την εξυγίανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3982/2011. «Το ΕΒΕΘ θα συνεργαστεί με την ΠΚΜ και τους μελετητές, ούτως ώστε οι επιβαρύνσεις αυτές να κατανεμηθούν με δίκαιο τρόπο και οι επιχειρήσεις να εξέλθουν πλήρως ωφελημένες. Είναι δεδομένο ότι η εξυγίανση της περιοχής θα έχει ως αποτέλεσμα και ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έτσι ώστε η ζώνη του Καλοχωρίου να αποτελέσει πρότυπο οργανωτικής συμβίωσης της μεταποίησης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις» καταλήγει η ανακοίνωση


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ