Όμιλος Σαράντη: Ενεργειακός εκσυγχρονισμός του εργοστασίου στα Οινόφυτα

 Όμιλος Σαράντη: Ενεργειακός εκσυγχρονισμός του εργοστασίου στα Οινόφυτα

Η εγκατάσταση του εκσυγχρονισμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, δυναμικότητας 1MW αναμένεται να παράξει 1.350 Mwh, καλύπτοντας περίπου το 50% των αναγκών του εργοστασίου σε επίπεδο ενέργειας,

O Όμιλος Σαράντη συνεχίζει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα εκσυγχρονίζοντας ενεργειακά τo εργοστάσιο παραγωγής του στα Οινόφυτα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τελευταίας τεχνολογίας στην παραγωγική μονάδα των Οινοφύτων ολοκληρώθηκε και θα συμβάλλει ενεργά στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Η ενέργεια αυτή, αποτελεί μια ένδειξη της περιβαλλοντικά και ενεργειακά υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου, έχοντας ως προσανατολισμό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πράσινη μετάβαση του Ομίλου.

Η εγκατάσταση του εκσυγχρονισμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, δυναμικότητας 1MW αναμένεται να παράξει 1.350 Mwh, καλύπτοντας περίπου το 50% των αναγκών του εργοστασίου σε επίπεδο ενέργειας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επέκταση της εγκατάστασης με στόχο την μετάβαση του εργοστασίου σε πλήρη ενεργειακή αυτονομία. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας θα συμβάλει ενεργά στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου στο μέλλον και θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του εργοστασίου, θέτοντας σημαντικές προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη παραγωγή. Η ενέργεια αυτή εναρμονίζεται πλήρως με την στρατηγική του Ομίλου προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση όσον αφορά την ανάπτυξη, κρατώντας την βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου Σαράντη και των υπεύθυνων πρακτικών παραγωγής του.

To εργοστάσιο των Οινοφύτων, έπειτα από έναν κύκλο επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί, έχει αναβαθμιστεί καταλυτικά αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής του Ομίλου. Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής του εργοστασίου, είναι συμβατός με τα Good Manufacturing Practices (GMPs), κατέχοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας με τα ISO 9001 - Quality Management System, ISO 22716 - GMP for Cosmetics, FSSC 22000- Food Safety System Certification, ενώ η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω την κάλυψη του ISO 50001- Energy Management Systems, αναβαθμίζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της παραγωγής.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία λήψης πιστοποίησης στο εργοστάσιο Οινοφύτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001: 2018 για τη Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ενώ έχει δρομολογηθεί και η λήψη περιβαλλοντικής πιστοποίησης κατά ISO 14001.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ακολουθείται μια συστηματική προσέγγιση για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στοχεύοντας στην μείωση της χρήσης της ενέργειας και κατ' επέκταση στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαρικών ρύπων σε επίπεδο Ομίλου. Η στροφή αυτή στην ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ήρθε να συμπληρώσει την μετάβαση της παραγωγής από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, στο εργοστάσιο στην Ελλάδα αλλά και να ενισχύσει το ήδη εγκατεστημένο σύστημα ηλιακών συλλεκτών που καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών για ψυκτική ενέργεια, εστιάζοντας πάντα στην πιο πράσινη λειτουργία του Ομίλου.

Επίσης, εξετάζονται παρόμοιες δράσεις, καθώς και η λήψη περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων στις χώρες παραγωγής του Ομίλου, με στόχο να έχουν μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ