ΕΛΤΟΝ: Διανομή μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή

ΕΛΤΟΝ: Διανομή μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή


Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

 

Η ΕΛΤΟΝ ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Μαΐου 2022 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2.673.018,70 ευρώ ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2021. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,095 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2021 είναι η Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

Η περίοδος της πληρωμής θα διαρκέσει μέχρι τις 6/7/2023.

Μετά την 06/07/2023 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. τηλ. 22950-29350). Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ