ΕlvalHalkor: Άνοδος πωλήσεων κατά 8,7% και κύκλου εργασιών κατά 42,7%

ΕlvalHalkor: Άνοδος πωλήσεων κατά 8,7% και κύκλου εργασιών κατά 42,7%

Οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 74,7 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 78,3% έναντι του Α’ τριμήνου του 2021

 

Το 2022 ξεκίνησε με ανοδική πορεία, διατηρώντας τη δυναμική που διαμορφώθηκε στο 2021, καθώς η ζήτηση διατηρήθηκε ιδιαίτερα έντονη στους περισσότερους τομείς και η Εταιρεία αξιοποίησε την αυξανόμενη δυναμικότητά της, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου.
Έτσι, οι ενοποιημένοι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 8,7%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα του κλάδου αλουμινίου κατά 10,9% και τα προϊόντα του κλάδου χαλκού κατά 5,0%. Η υψηλή ζήτηση παγκοσμίως, αλλά και τα αυξημένα ενεργειακά κόστη στην πρωτογενή παραγωγή οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 8.916 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 26,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.927 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 68,1% σε σχέση με το Q1’21). Ο συνδυασμός του αυξημένου όγκου πωλήσεων και των υψηλών τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα ιστορικά υψηλά, 923,6 εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 (αυξημένο κατά 42,7% από τα 647,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου).


Η ισχυρή ζήτηση, η οποία υποστήριξε τη βελτίωση των τιμών κατεργασίας, σε συνδυασμό με τους υψηλούς όγκους πωλήσεων οδήγησαν στην αύξηση κατά 78,3% των αναπροσαρμοσμένων ενοποιημένων κερδών της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), (τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας), τα οποία ανήλθαν σε 74,7 εκ. ευρώ έναντι 41,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 28,3 εκ. ευρώ για το Q1’22 έναντι κερδών 26,3 εκ. ευρώ για Q1’21.
Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 109,3 εκ. ευρώ έναντι 68,7 εκ. ευρώ στο Q1’21. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται, με ρυθμό που προσαρμόζεται στην εξέλιξη των δεδομένων, όλα τα προληπτικά μέτρα και οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Q1’22 να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 0,8 εκ. ευρώ έναντι 1,1 εκ. ευρώ για το Q1’21. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 102,0 εκ. ευρώ έναντι 67,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Οι αυξημένες τιμές των μετάλλων και οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 228 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021. Το σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο Όμιλος αντιστάθμισε μερικώς την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 8,6 εκ. ευρώ έναντι 7,2 εκ. ευρώ για τη αντίστοιχη τριμηνιαία περίοδο του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εντός του πρώτου τριμήνου η Εταιρεία ξεκίνησε τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίου (interest rate swaps) για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της αυξητικής πορείας των επιτοκίων και την εξομάλυνση του χρηματοοικονομικού κόστους. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 66,9 εκ. ευρώ έναντι κερδών 36,0 εκ. ευρώ για το Q1’21, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 65,3 εκ. ευρώ για το Q1’22 (ή 0,1741 ευρώ ανά μετοχή) από 34,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (ή 0,0927 ευρώ ανά μετοχή).


Κλάδος αλουμινίου
Στο πρώτο τρίμηνο του 2022, ο κλάδος του αλουμινίου συνέχισε την αύξηση των όγκων πωλήσεων, κινούμενος ανοδικά κατά 10,9% έναντι του Q1’21, με τον κύκλο εργασιών του να διαμορφώνεται στα 442,9 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 51,8%.
Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση των όγκων στις αγορές συσκευασίας αναψυκτικών και τροφίμων, στον τομέα δόμησης και κατασκευών καθώς και στις μεταφορές και βελτιστοποίησε το μίγμα παραγωγής αξιοποιώντας την αυξημένη δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου υπερσύγχρονου τετραπλού θερμού ελάστρου (Tandem) στην παραγωγή. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 50,4 εκ. ευρώ έναντι 17,5 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 53,2 εκ. ευρώ στο Q1’22 έναντι 25,8 εκ. ευρώ για το Q1’21 αντίστοιχα. Σε ότι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα, η δεύτερη φάση του που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυναμικότητα βαίνει στην ολοκλήρωση της με γοργούς ρυθμούς, με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 59,3 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 53,3 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα. Σε αυτές τις επενδύσεις περιλαμβάνεται και η απόκτηση ακινήτων που, μακροπρόθεσμα, θα αξιοποιηθούν ως logistics center για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων της Εταιρείας.
Κλάδος χαλκού

Ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,0% για τo Q1’22, με την αδιάκοπη ανοδική πορεία των τελευταίων ετών να τροφοδοτείται κυρίως από την πλήρη ανάκαμψη των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού, αλλά και την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων διέλασης χαλκού.

Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 480,6 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,2%. Τα κέρδη πριν από φόρους έφτασαν τα 27,8 εκ. ευρώ, έναντι 27,1 εκ. ευρώ της περιόδου του 2021, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 21,5 εκ. ευρώ στο Q1’22 έναντι 16,1 εκ. ευρώ για την προηγούμενη περίοδο. Αναφορικά με τις επενδύσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, διατέθηκαν περί τα 2,5 εκ. ευρώ, με το ποσό των 1,3 εκ. ευρώ να δαπανείται από τη θυγατρική Sofia Med. Προοπτικές για το 2022 Για το 2022, η συνεχιζόμενη ανοδική τάση των τιμών σημαντικών στοιχείων κόστους καθώς και η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και ανοδικές τάσεις των επιτοκίων, που εγείρουν ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο Όμιλος έχει πάρει μέτρα για τη θωράκιση του, είτε με τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνων, είτε με την μετακύλιση του κόστους, σε όποιες αγορές είναι δυνατόν, αλλά και με σύναψη νέων συνεργασιών για τη διατήρηση της ευελιξίας του. Τέλος, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί παράγοντες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων ( megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και της αστικοποίησης και καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ