Flexopack: Άσκηση 75.000 δικαιωμάτων

Flexopack: Άσκηση 75.000 δικαιωμάτων


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 75.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

 

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 19.12.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 29.06.2018 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Flexopack κλήθηκαν τα στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίσθηκαν δυνάμει της από 09.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν, μέχρι την 28.12.2021, δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 75.000 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Κατόπιν εξασκήσεως 75.000 δικαιωμάτων του Προγράμματος (ήτοι του συνόλου των δικαιωμάτων) με τιμή άσκησης 3,00 Ευρώ, καταβλήθηκε από τους δικαιούχους το συνολικό ποσό των 225.000,00 Ευρώ σε τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας τραπεζικό λογαριασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στην έκδοση 75.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς επίσης και στη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ