Γ.Ε.ΜΗ.-Υ.Μ.Σ.: Εκτός λειτουργίας από 6 έως 9 Μαΐου τα πληροφοριακά συστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.-Υ.Μ.Σ.: Εκτός λειτουργίας από 6 έως 9 Μαΐου τα πληροφοριακά συστήματα

λόγω εργασιών μετάβασης των Πληροφοριακών Συστημάτων στις υποδομές του G-CLOUD

Εκτός λειτουργίας θα είναι από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα (6-9/5/2022) τα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., λόγω εργασιών μετάβασης των Πληροφοριακών Συστημάτων στις υποδομές του G-CLOUD, ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε..ΜΗ.) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συνεπώς, για το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη καμία από τις υπηρεσίες:

1. Σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (στα Επιμελητήρια ή στους συμβολαιογράφους) ή μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

2. Υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ