Avax: Στα 2 εκατ. τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2021

  Avax: Στα 2 εκατ. τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το 2021

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 28% σε €592,2 εκατ. έναντι €462,7 εκατ. το 2020

 

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021, ένα έτος ανασυγκρότησης λόγω της στρατηγικής απόφασης της διοίκησης για εστίαση στις δραστηριότητες των κατασκευών και των παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ.

Το 2021, ο Όμιλος παρήγαγε υψηλή ελεύθερη ταμειακή ροή, η οποία κατευθύνθηκε στην εξόφληση σημαντικού μέρους των δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης πέτυχε σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών του κλάδου κατασκευών και μεγάλη αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, θέτοντας τις βάσεις για βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων το 2022.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2021, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 28% σε €592,2 εκατ. έναντι €462,7 εκατ. το 2020. Σε ενοποιημένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ο Όμιλος ΑΒΑΞ παρουσίασε καθαρό κέρδος μετά φόρων ύψους €2,0 εκατομμυρίων το 2021 έναντι κέρδους €10,5 εκατομμυρίων το 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €51,0 εκατ. το 2021 έναντι €62,3 εκατ. στο προηγούμενο έτος.

Ο περιορισμός της κερδοφορίας του Ομίλου οφείλεται στην επίπτωση στο κατασκευαστικό κόστος από τη διεθνή ανατίμηση των δομικών υλικών, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των καυσίμων και των μεταφορικών εξόδων, από τους τελευταίους μήνες του 2020 μέχρι και σήμερα. Οι αυξήσεις τιμών κυμαίνονται μεταξύ 25% και 70%, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι στις νέες συμβάσεις έργων του ιδιωτικού τομέα και του εξωτερικού περιλαμβάνεται ρήτρα ανατίμησης υλικών και καυσίμων. Για τα δημόσια έργα του εσωτερικού, οι ανατιμήσεις καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος από σχετική νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους €15,7 εκατ. ενώ το 2020 η αντίστοιχη επιβάρυνση είχε ανέλθει σε €17,1 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός & υποχρεώσεις leasing από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου στη διάρκεια του 2021 μειώθηκε σε €381,4 εκατ. από €511,6 εκατ. στο τέλος του 2020. Αντίστοιχη μείωση υπήρξε και στα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία ανήλθαν σε €22,3 εκατ. το 2021 έναντι €24,3 εκατ. το 2020.

Υπό την καθοδήγηση χρηματοοικονομικού συμβούλου, η Εταιρεία έχει εκκινήσει διαδικασία συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την 100% θυγατρική Volterra AE. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει οριστική κατάληξη των συζητήσεων ή οιαδήποτε συμφωνία για μεταβίβαση της εν λόγω θυγατρικής ή μέρους αυτής. Η ΑΒΑΞ θα λάβει υπόψη την πιθανή διακοπή της σχετικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΔΠΧΑ 5, στις οικονομικές καταστάσεις του 2021 οι οποίες θα δημοσιευτούν την 27.04.2022.

Στο τέλος του 2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου έφτανε τα €1,4 δισ. περίπου, έναντι €1,0 δισ. στο τέλος του 2020. Μετά την 31.12.2021, ο όμιλος έχει υπογράψει νέες συμβάσεις, ενώ υπάρχουν και αρκετές συμβάσεις προς υπογραφή, συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα €0,8 δισ. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε €2,2 δισ. περίπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ