ΟΠΑΠ: Στα 259,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,4% τα καθαρά κέρδη το 2021

ΟΠΑΠ: Στα 259,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,4% τα καθαρά κέρδη το 2021

Η εταιρεία εισηγείται μέρισμα €0,5 ευρώ ανά μετοχή (σύνολο €0,6 με το προμέρισμα) και επιστροφή κεφαλαίου €0,9 ευρώ.

 

Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το 2021 σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

* Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν στα €1.538,8εκ. αυξημένα κατά 36,2% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της σημαντικής συνεισφοράς του online, καθώς και της ανάκαμψης των retail δραστηριοτήτων με τα καταστήματα μας να λειτουργούν για περισσότερες ημέρες μέσα στο 2021 σε σύγκριση με το 2020. Το δ’ τρίμηνο 2021 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €498,5εκ., αυξημένα κατά 115,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτική επίδοση του retail και την ισχυρή συνεισφορά του online.

• Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε το 2021 κατά 47,5% και διαμορφώθηκε σε €605,8εκ. (FY 2020: €410,8εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2021 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €195,3εκ. (δ’ τρίμηνο 2020: 77,7εκ.) αυξημένο κατά 151,4% σε ετήσια βάση εξαιτίας της αύξησης του GGR, που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη δυσανάλογη εισφορά επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ.

• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2021 αυξήθηκαν κατά 111,1% στα €550,3εκ. (FY 2020: €260,7εκ.), ή κατά 96,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα πρόσθετα και από την αναγνώριση εσόδου ύψους €217,4εκ. που σχετίζεται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2021 ανήλθαν σε €170,4εκ. (δ’ τρίμηνο 2020: €53,1εκ.) αυξημένα κατά 220,7% ή κατά 187,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη.

• Λειτουργικά έξοδα χρήσης 2021 στα €321,8εκ. αυξημένα κατά 25,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €93,2εκ. υψηλότερα κατά 17,0% σε ετήσια βάση. Μη συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση από την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan και έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2021 και του δ’ τριμήνου 2021 αυξήθηκαν κατά 2,0% και 14,6% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

• Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν στα €259,4εκ. αυξημένα κατά 26,4% (FY 2020: €205,2εκ.) ή κατά 151,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης λειτουργικής κερδοφορίας και του χαμηλότερου εταιρικού φορολογικού συντελεστή. Στο δ’ τρίμηνο 2021 τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €86,2εκ. (δ’ τρίμηνο 2020: €18,0εκ.), 5 φορές υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

• Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 9 Ιουνίου για υπόλοιπο μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2021 στα €0,50, το οποίο μαζί με το ήδη διανεμηθέν προμέρισμα των €0,10 οδηγούν στο συνολικό ποσό μερίσματος ύψους €0,60. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 18 Ιουλίου 2022.

• Επιπρόσθετη πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων για επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,90 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής 29 Ιουλίου 2022.
Jan Karas: Επιβεβαιώθηκε η δυναμική του μοντέλου μας

Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2021:

«Ο ΟΠΑΠ επιβεβαίωσε τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου του, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα και ισχυρή οικονομική θέση το 2021, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της πανδημίας. Συνολικά, το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ήταν ιστορικά μεταξύ αυτών με τις καλύτερες επιδόσεις, σε όρους GGR, και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ενισχύθηκαν περαιτέρω.

Οι retail δραστηριότητες μας επέδειξαν υψηλές αντοχές, με την ανάκαμψη να επιταχύνεται, παρότι τα καταστήματα μας έπρεπε να αναστείλουν τις δραστηριότητες τους για αρκετούς μήνες και να προσαρμοστούν σε αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς μετά την επαναλειτουργία τους. Το ολοκληρωμένο εμπορικό πλάνο μας και τα προγράμματα loyalty, που έχουν γνωρίσει μεγάλη αποδοχή, έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση.

Οι online δραστηριότητες συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τον ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,13%, ακόμη και μετά την επαναλειτουργία του retail δικτύου. Η βάση των online πελατών μας αναπτύχθηκε περαιτέρω, χάριν στα αναβαθμισμένα front-end περιβάλλοντα και τις στοχευμένες δραστηριότητες CRM. Επίσης, η διττή στρατηγική μας συνέχισε να αποδίδει καρπούς, με την πλήρη ενοποίηση της Stoiximan να συνδράμει ξεκάθαρα στις επιδόσεις μας.

Επιπλέον, η δέσμευση μας στην κοινωνική προσφορά παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Σύντομα, θα ολοκληρώσουμε την ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας – ένα μακρόπνοο έργο, που αναδεικνύει έμπρακτα την εστίαση μας στη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας.

Κοιτώντας στο μέλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή κορυφαίας στο είδος της διασκέδασης, δίνοντας έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση μας και στην ψηφιοποίηση, με γνώμονα την υλοποίηση των φιλοδοξιών της στρατηγικής Fast Forward του ΟΠΑΠ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ