Δέσμευση της Hellenic Cables στην πρωτοβουλία SBTi

Δέσμευση της Hellenic Cables στην πρωτοβουλία SBTi

Οτομέας καλωδίων της, εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της απεξάρτησης από τον άνθρακα, υποβάλλοντας τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της στην πρωτοβουλία Science Based Targets

Η Hellenic Cables υπέβαλε τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια καθαρών μηδενικών εκπομπών της πρωτοβουλίας SBTi.
Η Cenergy Holdings με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι η Hellenic Cables, ο τομέας καλωδίων της, εισέρχεται δυναμικά στην εποχή της απεξάρτησης από τον άνθρακα, υποβάλλοντας τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ενθαρρύνοντας ενεργά τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, στοχεύει δυναμικά να μειώσει στο μισό τις εκπομπές άνθρακα για Scope 1 & 2 (50% έως το 2030, ξεκινώντας από το έτος βάσης 2020) και να μειώσει τις εκπομπές στην αλυσίδα αξίας (Scope 3, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των εκπομπών κατά τη μετακίνηση) κατά 25%, εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Η Εταιρεία δεσμεύεται επίσης να αυξήσει την ετήσια προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 80% έως το 2025 και σε 100% έως το 2030.
Πέρα από τους βραχυπρόθεσμους στόχους, η Hellenic Cables σχεδιάζει να φτάσει σε μηδενικές καθαρές εκπομπές θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της πριν από το 2050, ξεκινώντας από το έτος βάσης 2020. Οι στόχοι που κατατίθενται θα υποβληθούν σε ανεξάρτητη διαδικασία επικύρωσης από τεχνικούς εμπειρογνώμονες της SBTi πριν εγκριθούν επισήμως.


«Το μήνυμά μας είναι λιτό και απλό: αναλαμβάνουμε δράση»
«Η Hellenic Cables θέλει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χτίζοντας μια ανθεκτική οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές, όπως έχει ανάγκη ο πλανήτης μας. Συμμετέχουμε στην παγκόσμια δέσμευση να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° C και να αποτρέψουμε κάθε επικίνδυνη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Το όραμά μας είναι να ακολουθήσουμε μια σαφώς καθορισμένη πορεία προς την απεξάρτηση από τις εκπομπές άνθρακα μέσω της στρατηγικής μας για καθαρές μηδενικές εκπομπές. Δρούμε άμεσα μειώνοντας κατά το ήμισυ τις εκπομπές έως το 2030 και στη συνέχεια, επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Εστιάζουμε στην εφοδιαστική μας αλυσίδα και συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο ταξίδι του ενεργειακού μετασχηματισμού, ενθαρρύνοντάς τους να ευθυγραμμιστούν με την επιστήμη του κλίματος», σχολίασε ο κ. Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings.
Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) βοηθά τις εταιρείες να θεσπίσουν επιστημονικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετατροπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να συγκλίνουν προς την μελλοντική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το πλαίσιο της SBTi είναι η πρώτη και μοναδική στον κόσμο συνολική αξιολόγηση η οποία βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση, και η οποία ευθυγραμμίζει τους εταιρικούς μηδενικούς στόχους με τα τρέχοντα δεδομένα για το κλίμα. Οι στόχοι που υιοθετούνται από τις εταιρείες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) θεωρούνται «επιστημονικοί» εάν είναι σύμφωνοι με τα σύγχρονα τεκμήρια της κλιματικής επιστήμης, τα οποία συνιστούν την απαραίτητη βάση για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού δηλαδή, να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη σε ικανοποιητικό βαθμό, κάτω από 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της μελλοντικής αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C. Η πρωτοβουλία Science Based Targets είναι μια συνεργασία μεταξύ του Carbon Disclosure Project (CDP), του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του World Resources Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature (WWF).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ