ΕΒΕΘ: Οι θέσεις για το παραλιακό μέτωπο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

 ΕΒΕΘ: Οι θέσεις για το παραλιακό μέτωπο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

 


Δημόσια διαβούλευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ)

 

Τις θέσεις του για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, τη μετακίνηση επί ολόκληρου του παραλιακού μετώπου με ήπια μέσα, και τη σύνδεση του παραλιακού άξονα με κάθετες οδούς, που οδηγούν σε σημαντικές εμπορικές συγκεντρώσεις, κατέθεσε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η διαβούλευση είχε σχέση με τη Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το Παραλιακό Μέτωπο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Σε 14σέλιδη παρουσίαση, το ΕΒΕΘ, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση, υποστηρίζει ότι το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, παρά το γεγονός ότι επιδιώκει τη διατήρηση συνέχειας επί της ακτογραμμής από Βορρά προς Νότο (από την περιοχή του Καλοχωρίου έως τον οικισμό της Αγίας Τριάδας), αυτή δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό.

Προσθέτει ότι η μελέτη περιορίζεται ουσιαστικά, αποκόπτοντας σημαντικές εκτάσεις του παραλιακού μετώπου όπως αυτές της δυτικής και ανατολικής εισόδου, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ειδικό πολεοδομικό/ ιδιοκτησιακό καθεστώς και μπορούν να ενταχθούν στους τομείς εφαρμογής του ΕΠΣ και να ρυθμιστούν εκ νέου πολεοδομικά και συνδυαστικά με τις λοιπές προτεινόμενες περιοχές επέμβασης.
Κατά το ΕΒΕΘ, Θα πρέπει σε πρώτη φάση να είναι αποδεκτό από όλους ότι οι αλιευτικές, εμπορευματικές και άλλες ναυτιλιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον ευρύτερο Θερμαϊκό κόλπο δεν δύνανται να αφεθούν δίχως την ύπαρξη ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών και προτείνεται η διερεύνηση χωροθέτησης του οργανωμένου υποδοχέα ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης. Μεταξύ άλλων, το ΕΒΕΘ υπογραμμίζει ότι πάγια θέση του αποτελεί η εξεύρεση πολεοδομικών λύσεων, οι οποίες θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων και χρηστών των περιοχών, χωρίς να ζημιώνουν τη χωροθέτηση των υφιστάμενων επιχειρήσε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ